• Gradonačelnik Grada Nina , sukladno članku 18.a Zakona o zaštiti osobnih podataka («Narodne novine» br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12 ) , imenovao je službenika za zaštitu osobnih podataka.

  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

  Službenik za zaštitu osobnih podataka:

  • vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i ostalih propisa koji uređuju pitanja obrade osobnih podataka,
  • upozorava voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanje privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
  • upoznaje sve osobe zaposlene na obradi osobnih podataka o njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
  • brine o izvršenju obveza iz članka 14. i 17. Zakona o zaštiti osobnih podataka,
  • mogućuje ostvarivanje prava ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona o zaštiti osobnih podataka,

  surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.

  SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

  Šime Peša spec.admin.publ,

  e-mail adresa: sime.pravni@gmail.com

  telefon: 023/265-542

  telefax: 023/265-419

Start typing and press Enter to search

hrCroatian