PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA GRADA NINA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025.GODINU-UPUTE

 In Najnovije, Obavijesti, Planovi, Proračun, Savjetovanje s javnošću

 

Upute za izradu I dostavu proračuna i financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Nina za razdoblje od 2023.-2025. godine.docx

Prilog_1._-_Model_prijedloga_financijskog_plana_proračunskog_korisnika_proračuna.xlsx

Prilog 2. – Izvori financiranja Grada Nina po šifri.docx

Prilog_4._-_Tehničke_karakteristike_obrazloženja_financijskog_plana.docx

Prilog 5. – Programska klasifikacija proračuna.docx

Prijedlog Plana proračuna za 2023. godinu i Projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu.pdf

Prijedlog Plana proračuna za 2023. godinu i Projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu_EURO.xlsx

 

 

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025..pdf

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025..docx

Prilog – Tablica za izradu proračuna JLP(R)S.xlsx

Prilog – Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika.xlsx

Prilog – Tablica za izradu financijskih planova izvanproračunskih korisnika.xlsx

 

 

Upute za izradu prijedloga proračuna 2022-2024.docx

Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskog plana Upravnih odjela i proračunskog korisnika Grada Nina za razdoblje od 2023.-2025. godine – dopuna.pdf

Dostava Prijedloga proračuna za 2023. godinu i Projekcija proračuna za 2024. i 2025. godinu – upravni odjeli.pdf

Opći dio Plana i Projekcija za razdoblje 2023. – 2025. na razini skupine ekonomske klasifikacije_EURO.xls

Plan i Projekcija za razdoblje 2023. – 2025. iskazan u limitima po klasifikacijama (programi, izvori, funkcije, korisnici)_EURO

PLAN PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA.xlsx

PLAN PRORAČUNA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024 I 2025. GODINU – PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA.pdf

 

 

NAPOMENA!

Značajna novost u odnosnu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je razina ekonomske klasifikacije na kojoj se predlaže i usvaja plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Sukladno člancima 38., 39. i 42. novog Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2023. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2024. i 2025. godinu. Navedeno je novost u ovom proračunskom ciklusu i razlika od prethodnih godina, kada se plan za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije, a projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije.

Proračun koji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donose za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023. – 2025. iako se pripremaju tijekom 2022., a predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2022. godine (dok je službena valuta kuna), svi iznosi iskazani u proračunu i financijskim planovima moraju biti iskazani u novoj službenoj valuti euru.

Ako navedeni akti sadržavaju i usporedne podatke za godine koje prethode danu uvođenja eura, podaci za te godine preračunavaju se iz kune u euro radi bolje usporedivosti podataka, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje iz navedenoga Zakona.

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian