Upute za izradu i dostavu proračuna i financijskih planova upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Nina za razdoblje od 2024.-2026. godine

 In Proračun

Prijedlozi financijskih planova Upravnih odjela i korisnika Grada Nina dostavljaju se Upravnom odjelu za proračun i financije i nadležnom Upravnom odjelu na unaprijed propisanim obrascima koje svi mogu preuzeti na stranicama Ministarstva financija, odnosno, mogu tekst Uputa Ministarstva financija i prilog (tablice za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika) naći na mrežnoj stranici Ministarstva financija https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/105

Na mrežnoj stranici Grada Nina nalaze se prilozi (tablice za izradu proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika) te Upute Upravnog odjela za proračun i financije Grada Nina, link: http://grad-nin.hr/proracun/:

 1. Upute za izradu i dostavu proračuna i financijskih planova upravnih tijela te proračunskih korisnika Grada Nina za razdoblje 2024.-2026.,
 2. Prilog 1. – Model prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika proračuna
 3. Prilog 2. – Izvori financiranja Grada Nina po šifri
 4. Prilog 3. – Limiti proračunskih korisnika iz izvora opći prihodi i primici – 2024. – 2026.
 5. Prilog 4. – Tehničke karakteristike obrazloženja financijskog plana
 6. Prilog 5. – Programska klasifikacija proračuna

 

Upute Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S

 1. Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026
 2. Prilog 1 – Tablica za izradu proračuna JLP(R)S
 3. Prilog 2 – Tablica za izradu financijskih planova proračunskih korisnika
 4. Prilog 3 – Tablica za izradu financijskih planova izvanproračunskih korisnika
 5. Prilog 4 – Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna
Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian