Vodovod d.o.o.

Trgovačko društvo Vodovod d.o.o. Zadar upisano je u Sudski registar Trgovačkog suda Zadar pod brojem MBS 060083654, OIB: 89406825003.

Društvo posluje pod tvrtkom: VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom.
Skraćena tvrtka Društva glasi: VODOVOD d.o.o.
Predmet poslovanja Društva:

 • djelatnost javne vodoopskrbe (zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjega korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te održavanje i upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonoscima i sl.))
 • djelatnost ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe
 • izvođenje priključaka
 • umjeravanje vodomjera
 • proizvodnja energije za vlastite potrebe.

Sjedište Društva: Zadar, Špire Brusine 17.
Udio Grada Nina u vlasništvu: 7,49 %

 

Liburnija d.o.o.

Liburnija d.o.o. Zadar je sljednik Komunalne radne organizacije (KRO) “Liburnija” registrirane kod Trgovačkog suda u Splitu 10.01.1985. godine, a na temelju Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima formira se kao društvo s ograničenom odgovornošću 10. rujna 1996. godine.

Djelatnosti poduzeća su:

 • prijevoz putnika u lokalnom i županijskom prometu;
 • održavanje i popravak motornih vozila;
 • tehničko ispitivanje i analiza;
 • usluge autobusnog kolodvora: prihvat i otprema putnika i vozila, prodaja putnih karata, davanje informacija o kretanju autobusa, prihvat i čuvanje prtljage;
 • organiziranje i provođenje turističkih putovanja u zemlji i inozemstvu.

Sjedište društva: Ante Starčevića 1, Zadar
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
MBS: 060035124
Temeljni kapital: 22.810.800,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Direktor: Edvin Šimunov
IBAN: HR8224840081100419156

 

ČISTOĆA d.o.o.

Stjepana Radića 33
23000 Zadar
OIB: 84923155727
Direktor: Dragan Maračić, dipl.ing.

PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOSTI:

 • održavanje čistoće
 • odlaganje komunalnog otpada
 • trgovina na veliko ostacima i otpadom
 • tehničko ispitivanje i analiza
 • postupanje s opasnim otpadom
 • skupljanje otpada za potrebe drugih
 • prijevoz opasnog i neopasnog otpada za potrebe drugih
 • posredovanje u organiziranju oporabe ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • skupljanje, oporaba ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, i drugi način zbrinjavanja otpada),odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • skladištenje opasnog i neopasnog otpada
 • stručni poslovi zaštite okoliša
 • čišćenje snijega i leda s javno prometnih površina, uključujući i posipanje soli

 

VODOVOD VIR d.o.o.

MB: 1739875
Adresa: Trg sv. Jurja b.b., 23 234 Vir
Telefon/fax.: 023/362 608
E-pošta: vodovod.vir.d.o.o@zd.t-com.hr
Direktor: Hrvoje Bašić, dipl. ing.

Predmet poslovanja

 • Djelatnost javne vodoopskrbe
 • Djelatnost javne odvodnje

Sjedište/adresa : Vir (Općina Vir), Put mula 16

Start typing and press Enter to search

hrCroatian