Sustav odvodnje vrijedan 346 milijuna kuna, novi vrtić 9,2 milijuna kuna

 In Iz medija, Obavijesti

Sustav javne odvodnje aglomeracije Nin- Privlaka-Vrsi, a koji je ovim ugovorom obuhvaćen, sastoji se od 102 kilometra gravitacijske i tlačne kanalizacije, 34 crpne stanice, 32 kilometra sanacije vodovoda, podmorskog ispusta ukupne dužine 4,4 kilometra, od čega je samo podmorski dio dug 3,2 kilometra i završava u Virskom moru na dubini od 30 metara, kaže Emil Ćurko.

Uz radove vezane uz nadolazeću turističku sezonu poput  dohrane plaža, uređenja šetnica i stare gradske jezgre, u Ninu su u tijeku  i radovi na nekokoliko kapitalnih projekata te brojni zahvati koji za cilj  imaju podizanje kvalitete komunalne infrastrukture koja tijekom ljetnih  mjeseci zbog sve većeg priliva gostiju puca po šavovima.

Jedan od takvih kapitalnih projekata Grada Nina je sustav izgradnje  kanalizacijske mreže, koji je konačno krenuo u realizaciju, a na što je posebno ponosan gradonačelnik ovog kraljevskog gradića Emil Ćurko.

Izvođač radova njemačka tvrtka

– Nakon što je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz EU  fondova za sustav javne odvodnje aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi te obavljena javna nabava za ugovor “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi; izgradnja kanalizacijske mreže,  crpnih stanica, podmorskog ispusta i sanacija vodovodne mreže” s odabranim izvođačem radova tvrtkom „Ludwig Pfaiffer Hoch und Tiefbau  GmbH & Co.KG” iz Njemačke 12. veljače 2019. godine potpisan je ugovor  za izvođenje radova vrijedan 346 milijuna kuna bez PDV-a. Sustav javne  odvodnje aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, a koji je ovim ugovorom obuhvaćen, sastoji se od 102 kilometra gravitacijske i tlačne kanalizacije, 34  crpne stanice, 32 kilometra sanacije vodovoda, podmorskog ispusta  ukupne dužine 4,4 kilometra, od čega je samo podmorski dio dug 3,2 kilometra i završava u Virskom moru na dubini od 30 metara, kaže gradonačelnik Nina ističući kako je planirani završetak ovih radova u svibnju  2022. godine. Napominje kako se zbog priliva gostiju tijekom ljetnih  mjeseci kojim se i do pet puta poveća broj stanovnika u ovom gradiću,  kanalizacijska i vodovodna mreža opterete do pucanja te da će se taj  problem s dovršetkom ovih radova riješiti.

Drugi kapitalni projekt važan je stanovnicima Nina, odnosno mladim  obiteljima s djecom predškolske dobi, a radi se o izgradnji novog dječjeg  vrtića koji će imati i jasličku skupinu što grad Nin do sada nije imao.

Novi dječji vrtić

– Projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Ninu spada među kapitalne  projekte koji ima nezaobilazan utjecaj na ekonomski i socijalni život stanovništva Nina. Izgradnja dječjeg vrtića u Ninu sufinancira se sredstvima EU odobrenog iz mjere 7.4.1. »Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili  proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući  slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«. Cjelokupni iznos projekta koji obuhvaća gradnju i opremanje vrtića iznosi  9.228.352,03 kuna, od kojih su 6.628.114,17 kuna bespovratna sredstava  koje Grad ostvaruje, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od  2.600.237,86 kuna osigurati iz vlastitog proračuna, kaže Ćurko dodajući  kako je izvođač radova tvrtka „Lavčević” d.o.o. iz Zadra te da će se realizacijom projekta izgraditi novi adekvatan prostor koji će u potpunosti  zadovoljiti sve propisane uvjete za provođenje odgojno-obrazovnog rada  s djecom, a koji podrazumijeva novi 10-satni program s 14 djelatnika te  uvođenje jasličke skupine, uz maksimalno zadovoljavanje svih potrebnih energetskih standarda. Otvorit će se, kaže Ćur5ko, i 10-ak novih radnih mjesta budući da će klapacitet novog dječjeg vrtića biti višestruko  veći od postojećeg. Napominje i kako istovremeno gradnja novog dječjeg  vrtića na novoj lokaciji otvara prostor za adaptaciju zgrade u kojoj je vrtić  do sada bio. A radi se o objektu izgrađenom 30-ih godina XIX. stoljeća  koji bi u buduće trebao služiti kao smještajno-ugostiteljski objekt.

Sanacija ceste

Među brojnim radovima koji su u tijeku za grad Nin važna je i sanacija  županijske ceste ŽC 6004, dionice preko ninske solane, stradale u poplavi 2017. godine.

– Obnova je započela prije mjesec i pol dana. Vrijednost investicije iznosi 2.500.409,60 kuna bez, odnosno 3.125.618,50 kuna s PDV-om, a investitori su Grad Nin i Županijska uprava za ceste Zadarske županije. Izvođač radova je zajednica ponuđača “Kali-gradnja” d.o.o. i obrt „Bartufin”. Unutar nove prometnice postavit će se i tlačne kanalizacijske cijevi,  nox-e trase javne rasvjete, te nogostup s biciklističkom stazom prema  povijesnoj jezgri Nin i Muzeju soli, kaže Ćurko dodajući kako je predviđeni rok za dovršetak ovih radova šest mjeseci.

Ćurko ističe kako su paralelno s radovima na osvjetljavanju dijela Branimirove obale i šetnice na obali Petra Krešimira IV. u tijeku i radovi na  izmjeni rasvjetnih tijela i ferala na ninskom otočiću, pri čemu se maksimalna pozornost vodi o izgledu svjetiljki kao i tonu svjetla koje se propisuje za osvjetljenje pojedinih kulturnih dobara i rasvjetu unutar  zaštićene kulturno-povijesne jezgre grada.

Postavljanje rasvjetnih tijela duž šetnice

– Nakon što se temeljem izrađenog projekta obnove te prošlogodišnjim dodijeljenim sredstvima zaklade Adris krenulo s I. fazom  uređenja šetnice na obali Petra Krešimira IV., a u kojoj se posebnim dekor-betonom uredila hodna površina staze, obnovila školjera, hortikulturno uredile zelene, konačno je pred završetkom i vrlo zahtjevno postavljanje rasvjetnih tijela duž šetnice. Radi se o vrlo osjetljivom području  grada izloženom jakim udarima vjetra te nepovoljnim utjecajima atmosferilija, a u području u kojem se upravo navedenim uredenjem šetnice  prezentiraju sjeverni gradski bedemi iz vremena mletačke dominacije  gradom, rasvjetu je trebalo prilagoditi brojnim uvjetima od vremenskih,  protuhuliganskih pa do toga da se na najbolji mogući način prezentira  kulturno dobro pri čemu je strogo trebalo paziti na neometanje brojnog  zaštićenog ptičjeg svijeta koji obitava u obližnjem Parku ninske Solane,  pojašnjava Ćurko dodajući kako je uz plažu Ždrijac, koja je uvelike stradala i gotovo u potpunosti erodirala u katastrofalnoj poplavi 11. rujna  2017. godine, velika oštećenja pretrpjela je i Kraljičina plaža uz lokalitet  ninskog peloidnog blata.

– Ove godine izvode se radovi na obnovi Kraljičine plaže nadohranom  pijeska postupkom refuliranja koje izvodi tvrtka Vodoprivreda Vinkovci   d.o.o. Vrijednost investicije radova obnove plaže iznosi 1.216.937,50 kuna s PDV-om. Usporedo s ovim radovima u tijeku je i još jedan projekt financiran iz fondova Europske Unije, a radi se o izgradnji spojne ceste s  priključkom na državnu cestu D 306 u Zatonu, kaže Ćurko dodajući kako  su uz spomenuta gradilišta u tijeku i radovi na uređenju i osvjetljavanju  šetnice na Ždrijacu, izgradnja javnog WC-a na toj plaži te uređenje i izgradnja ogradnog zida pored «Ninskih bora« kao i čitav niz manjih gradilišta. Brojne radove vezane uz turističku sezonu poput uređenja plaže i  njihovo opremanje onim nužnim sadržajima kao što su suncobrani,  koševi za otpad, svlačionice i slično.

Ovaj kraljevski gradić dobio je pravi kraljevski tretman kroz radove koji  su netom okončani ili su pri kraju realizacije.

Zgrada Zavoda za hitnu medicinu 3  milijuna kuna

Do proljeća iduće godine očekuje se završetak radova na izgradnji još jednog iznimno važnog objekta za građane Nina, a radi se o zgradi Zavoda za hitnu medicinu  Zadarske Županije – ispostava Nin. Postojeći objekt, naime, neuvjetan je, a njegova  neadekvatnost posebice dolazi do izražaja tijekom ljetnih mjeseci kad u Ninu umjesto tri tisuće boravi 15-ak tisuća stanovnika. Gradnju objekta financira ZZHM, a Grad  Nin za ovu je svrhu darovao zemljište površine 1.415 metara četvornih. Bruto površina objekta iznosi 401,15 metara četvornih. U prizemlju objekta predviđene su  ambulante, a na katu tri stana za smještaj liječnika koji će tu raditi. Uz objekt gradi  se i sedam parkirrnih mjesta. Radove procijenjene na gotovo tri milijuna kuna izvodi  tvrtka „Lavčević” d.o.o. iz Zadra prema projektnoj dokumentaciji splitske tvrtke Zemlja d.o.o., a trajat će 12 mjeseci.
 
IZVOR:  zadarskilist.hr
Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian