Sadržaj strategije

1 PREDGOVOR GRADONAČELNIKA 5
2 UVOD 6
3 METODOLOGIJA I SUDIONICI 8
3.1 Korak 1: Izrada analize situacije 8
3.2 Korak 2: Definicija vizije, ciljeva i prioriteta strategije 8
3.3 Korak 3: Definiranje modaliteta provedbe strategija 9
3.4 Korak 4: Izrada Akcijskog plana provedbe Strategije 9
4 ANALIZA DRUŠTVENO-GOSPODARSKE SITUACIJE NA PODRUČJU GRADA NINA 11
4.1 Zemljopisni položaj i prirodne karakteristike 11
4.1.1 Geografske značajke 11
4.1.2 Naselja i naseljenost 12
4.1.3 Klimatske značajke 12
4.2 Stanovništvo 13
4.3 Gospodarstvo 16
4.3.1 Osnovni pokazatelji 16
4.3.2 Osnovni rezultati poslovanja 20
4.3.3 Vanjskotrgovinska razmjena 21
4.3.4 Poduzetničke zone 21
4.3.5 Poljoprivreda 23
4.3.6 Turizam 25
4.3.7 Tržište rada 30
4.4 Infrastruktura 35
4.4.1 Prometna infrastruktura 36
4.4.2 Telekomunikacije 37
4.4.3 Energetski sustav 39
4.4.4 Opskrba vodom 40
4.4.5 Zbrinjavanje otpada 41
4.5 Odgoj, obrazovanje, kultura i šport 42
4.5.1 Obrazovanje 42
4.5.2 Predškolski odgoj 43
4.5.3 Osnovno školstvo 44
4.5.4 Srednjoškolsko obrazovanje 44
4.5.5 Visokoškolsko obrazovanje 45
4.5.6 Obrazovanje odraslih 45
4.5.7 Kultura 45
4.5.8 Šport 54
4.5.9 Organizacije civilnog društva 54
4.6 Zdravstvo i socijalna skrb 56
4.6.1 Zdravstvo 56
4.6.2 Socijalna skrb 58
4.7 Zaštita i spašavanje te civilna zaštita 59
5 SWOT ANALIZA 60
6 VIZIJA I STRATEŠKI CILJEVI 66
7 PRIORITETI I MJERE 67
7.1 Prikaz međusobne povezanosti ciljeva, prioriteta i mjera 67
7.2 Razrada prioriteta i mjera 68
8 PROVEDBA STRATEGIJE: INSTITUCIONALNI I FINANCIJSKI OKVIR 80
8.1 Organizacijska struktura za provedbu Strategije 80
8.2 Financijski okvir (izvori financiranja) 82
8.3 Usklađenost strategije s nacionalnim i regionalnim politikama 93
9 PRAĆENJE I EVALUACIJA 94
9.1 Praćenje i izvještavanje 94
9.2 Evaluacija 95
10 PRILOZI 98
11 IZVORI 99

 

Cijelokupni dokument Strategija razvoja Grada Nina 2016. -2020. u pdf verziji

Download (PDF, 1.24MB)

Start typing and press Enter to search

hrCroatian