P

odručje Grada Nina smješteno je na SZ dijelu Zadarske županije i na SZ dijelu Ravnih kotara, a sam Grad Nin udaljen je oko 15 km od Zadra.. Nin se prostire u nekoliko formiranih zona: povijesni otok, vikend naselje Ždrijac, novi dio Nina, Bilotinjak i Ninske Vodice. Području Grada Nina administrativno pripadaju sljedeća naselja: Nin, Grbe, Ninski Stanovi, Poljica Brig, Zaton i Žerava. Teritorij Grada Nina u prirodno geografskom smislu diferencira se na:

  • naselja u unutrašnjosti: Grbe, Ninski Stanovi, Poljica Brig i Žerava,
  • naselja na obali: Zaton i Nin.

Središte Grada Nina položeno je na otočiću u laguni. Neposredno susjedstvo čine sljedeće općine:

  • na SZ: Vir na istoimenom otoku, Privlaka te Povljana na otoku Pagu,
  • na SI: općina Ražanac i općina Vrsi,
  • na JI: općina Poličnik,
  • na J: Grad Zadar.

Centar grada je otočić, promjera 500 m, povezan sa kopnom pomoću dva mosta, a nastao je na pješčanom sprudu nekadašnjeg ušća rijeke Miljašić Jaruge u more. Zahvaljujući navedenim preduvjetima, Nin predstavlja znatni gospodarski potencijal županije.
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na području Grada Nina živi 2.744 stanovnika.
Grad Nin sa indeksom razvijenosti 109,29% se svrstava u IV. skupinu razvijenosti, odnosno, među iznadprosječno razvijene lokalne samouprave (između 100% i 125% prosjeka RH).

Lokacija na karti

Start typing and press Enter to search

hrCroatian