Sjednica gradskog vijeća Grada Nina

 In Događanja, Obavijesti

ODRŽANA 2. SJEDNICA  GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

 

Dana 17. kolovoza 2017. godine s početkom u 19,00 sati  u Gradskoj vijećnici Grada održana je 2. sjednica  novog saziva Vijeća Grada Nina. Na sjednici kojom je predsjedavao gospodin Marko Burela, predsjednik Gradskog vijeća, nazočilo je 12 od 13 vijećnika, na kojoj se po utvrđivanju kvoruma  jednoglasno prihvatio dnevni red s prijedlozima sljedećih odluka:

 1. Donošenje odluke o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna proračuna Grada Nina za 2017.godinu
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju rebalansa proračuna Grada Nina za 2017.godinu
 3. Donošenje odluke o darovanju zgrade osnovne škole i sportske dvorane Osnovnoj školi Petar Zoranić
 4. Donošenje odluke o sklapanju ugovora o zamjeni nekretnina Grad Nin– Ive Peša
 5. Donošenje odluke o izradi UPU-a ugostiteljsko turističke zone TN Zaton
 6. Donošenje odluke o izradi UPU-a Obalni pojas „Zaton 1“
 7. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
 9. Donošenje zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa za 2017/2018 godinu Dječjeg vrtića Morska Vila
 10. Donošenje odluke o imenovanju ulica u Ninu i Zatonu
 11. Donošenje odluke o imenovanju članova skupštine tvrtke Komunalac d.o.o.
 12. Donošenje odluke o imenovanju članova skupštine tvrtke Nin turizam d.o.o.
 13. Donošenje odluke o troškovima predstojećeg sudskog postupka u predmetu tužitelja Branka Kneževića protiv tuženika Republike Hrvatske
 14. Donošenje odluke o zahtjevu tvrtke MARAŠ d.o.o. za zakup čest. zem. 2194 k.o. Nin-Zaton
 15. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
 16. Donošenje odluke o dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Nina za 2017. godinu
 17. Razno

 

Na samom početku sjednice gradonačelnik Nina gospodin Emil Ćurko iznio je vijećnicima prijedlog da se materijali za buduće sjednice vijeća umjesto printanja i dostavljanja na kućne adrese, svim vijećnicima dostavljaju putem elektronske pošte, kako bi se izbjegli troškovi printanja, potrošnje papira te skupih tonera. Većina vijećnika pozdravilo je navedenu inicijativu te potpisalo izjave o suglasnosti naznačujući svoje e-mail adrese za buduću dostavu materijala.

Prelazeći na točke dnevnog reda uslijedilo je obrazloženje Pročelnice za financije i gospodarstvo o polugodišnjem obračunu proračuna grada Nina za 2017. godinu, te rebalansa Proračuna Grada Nina. Nakon kratke rasprave obje točke dnevnog reda prihvaćene su s 9 od 12 glasova.

Jednoglasno je donesena odluka o darovanju zgrade osnovne škole i sportske dvorane Osnovnoj školi Petar Zoranić. Naime, Gradonačelnik Emil Ćurko istaknuo je da je Osnovna škola u Ninu još uvijek uknjižena na Grad unatoč činjenici da je Zadarska županija institucija ingerentna za školstvo i obrazovanje, te da je prijedlog ove odluke proizašao upravo dogovorom s nadležnim službama Županije.

 

Na dnevnom redu našli su se i prijedlozi odluka o imenovanju članova skupštine dviju gradskih tvrtki, koji su nužni za daljnji rad i poslovanje istih. Povjerenstvo za izbor i imenovanje sa sjednice održane 16. kolovoza 2017. utvrdilo je sljedeće prijedloge:

 

Skupštinu tvrtke Komunalac d.o.o. čine:

Emil Ćurko, Aldo Zekanović, Marko Burela, Goran Utković te Nikolina Liverić, dok je

 

prijedlog za članove skupštine tvrtke „ Nin turizam“ sljedeći:

Emil Ćurko, Ante Matković, Vesna Jasna Relja, Nikolina Liverić, Ines Jakovčević

 

Nakon kraće rasprave Prijedlozi odluka za imenovanje članova skupštine Tvrtki „Komunalac d.o.o.“ te „Nin turizam“ d.o.o. prihvaćeni su sa 7 glasova ZA te 5 PROTIV.

 

Sve ostale prijedloge odluka Gradski vijećnici prihvatili su jednoglasno.

 

Na kraju sjednice gradskog Vijeća, nakon završenih rasprava po svim točkama dnevnog reda te njihovim izglasavanjem, predsjedavajući Marko Burela pozvao je vijećnike na postavljanje pitanja pod stavkom razno.

Druga sjednica gradskog Vijeća sa svojim radom završena je u 21,00 sat.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian