SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PREDMET POSTUPKA JAVNE NABAVE “SANACIJA PLAŽE ŽDRIJAC-PRVA FAZA”

 In Javna nabava, Obavijesti, Savjetovanje s javnošću

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 02.02.2018. do 08:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi “SANACIJA PLAŽE ŽDRIJAC-PRVA FAZA” uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji o nabavi.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Nin će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Download (DOCX, 55KB)

Download (XLS, 151KB)

Download (PDF, 1.42MB)

Download (PDF, 229KB)

Download (PDF, 498KB)

Download (PDF, 537KB)

Download (PDF, 1.42MB)

Recent Posts

Start typing and press Enter to search