SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU ZA PREDMET POSTUPKA JAVNE NABAVE “SANACIJA PLAŽE ŽDRIJAC-PRVA FAZA”

 In Javna nabava, Obavijesti, Savjetovanje s javnošću

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 02.02.2018. do 08:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi “SANACIJA PLAŽE ŽDRIJAC-PRVA FAZA” uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji o nabavi.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Nin će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Download (DOCX, 55KB)

Download (XLS, 151KB)

Download (PDF, 1.42MB)

Download (PDF, 229KB)

Download (PDF, 498KB)

Download (PDF, 537KB)

Download (PDF, 1.42MB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian