SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA NINA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU

 In Financijska izvješća, Obavijesti, Proračun, Savjetovanje s javnošću

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Nacrta prijedloga Projekcije proračuna za 2019. godinu utvrđuju se u računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Download (PDF, 50KB)

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Nacrta prijedloga Projekcije proračuna za 2019. godinu utvrđuju se u računu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Download (PDF, 95KB)

Plan razvojnih programa predstavlja strateško-planski dokument stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata grada sa proračunskim planiranjem.

 

Plan razvojnih programa sadrži ciljeve i prioritete razvoja Grada Nina u razdoblju 2018-2020. godine (aktivnosti i kapitalni projekte), te je kao takav sastavni dio plana i projekcija proračuna za razdoblje 2018-2020. godine.

 

Plan razvojnih programa sastoji se od:

  1. ciljeva razvoja,
  2. mjera,
  3. veze sa programskom klasifikacijom,
  4. veze sa proračunom,
  5. pokazatelja rezultata i
  6. veze sa organizacijskom klasifikacijom.

 

Plan razvojnih programa utvrđen je kroz sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte u Projekciji proračuna za 2019. godinu:

Download (PDF, 96KB)

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Projekcije proračuna za 2019. godinu utvrđuju se u bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u Općem dijelu Proračuna prema izvorima financiranja kako slijedi:

Download (PDF, 96KB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian