SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O NACRTU PRIJEDLOGA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA NINA ZA 2017. GODINU

 In Financijska izvješća, Obavijesti, Proračun, Savjetovanje s javnošću

Prihodi i primici te rashodi i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka, povećavaju se, odnosno, smanjuju u Općem dijelu Proračuna kako slijedi:

Download (PDF, 55KB)

Download (PDF, 58KB)

Prihodi i rashodi te primici i izdaci Proračuna za 2017. godinu povećavaju se, odnosno, smanjuju se u bilanci prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u Općem dijelu Proračuna prema izvorima financiranja kako slijedi:

Download (PDF, 69KB)

Download (PDF, 80KB)

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Download (PDF, 114KB)

Predloženim izmjenama i dopunama proračuna izmjenjeni su i razvojni programi (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti) planirani za 2017. godinu.

Aktivnosti i projekti prikazani su pozicijama na razini osnovnog računa ekonomske klasifikacije, kako slijedi:

Download (PDF, 122KB)

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian