SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracuje Nin-Privlaka-Vrsi: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE TE SANACIJA VODOVODNE MREŽE

 In Javna nabava, Obavijesti

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 05.03.2018., te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom o nabavi “Poboljšanje vodokomunalne infrastrukture aglomeracuje Nin-Privlaka-Vrsi: IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE TE SANACIJA VODOVODNE MREŽE” uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji o nabavi.

Nakon provedenog savjetovanja Vodovod-Vir d.o.o. će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Download (XLSX, 3.9MB)

Download (DOCX, 250KB)

Download (DOCX, 219KB)

Download (DOCX, 981KB)

Download (DOCX, 123KB)

Download (DOCX, 135KB)

NACRTI

Recent Posts

Start typing and press Enter to search