PROVJERA ZNANJA I SPOSPBNOSTI ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE NA NATJEČAJ ZA VJEŽBENIKA

 In Najnovije, Obavijesti

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj za Vježbenika:

  1. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PISARNICE I ARHIVE

koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Testiranje će s provesti putem pisanog testa i intervjua.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

  1. Područja testiranja za radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POSLOVE PISARNICE I ARHIVE

 

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15,123/17,98/19,144/20)
  • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09,110/21)
  • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11,04/18,112/19
  • Uredba o uredskom poslovanju ( NN 75/21)
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima ( NN 61/18, 98/19, 114/22)
Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian