PPUG Grada Nina
UPU Drage

Odluka o izradi Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja stambene zone „Drage“ Zaton

____________________________________________________

 1. TEKSTURALNI DIO

1.1 NAMJENA

2.1. PROMET

2.2 ENERGETIKA

2.3. VODOOPSKRBNI SUSTAV

3.0. ZAŠTITA

4.0. UVJETI GRADNJE

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE ”DRAGE” ZATON

Download (PDF, 246KB)

UPU Gospodarska zona Poljica brig

0.EVIDENCIJA O IZRADI

Download (PDF, 23.43MB)

1.GRANICA I POST.STANJE

Download (PDF, 242KB)

2.NAMJENA

Download (PDF, 304KB)

3.PROMET

Download (PDF, 355KB)

4.ENERGETIKA I TK

Download (PDF, 357KB)

5.VODA I ODVODNJA

Download (PDF, 370KB)

6.KORIŠTENJE I ZAŠTITA

Download (PDF, 412KB)

7.POSEBNE MJERE

Download (PDF, 353KB)

8.NAČIN I UVJETI GRADNJE

Download (PDF, 291KB)

9.ODLUKA I ODREDBE

Download (PDF, 3.6MB)

10.PRIKAZ IZMJENA

Download (PDF, 4.54MB)

UPU Ninsko blato

IZMJENE I DOPUNE UPU-a NINSKO BLATO-PRIJEDLOG ZA JAVNI UVID

1. NINSKO BLATO POSTOJEĆE STANJE

Download (PDF, 860KB)

2. NINSKO BLATO NAMJENA

Download (PDF, 750KB)

3.NINSKO BLATO PROMET

Download (PDF, 1.3MB)

4.NINSKO BLATO VODA I ODVODNJA

Download (PDF, 1.49MB)

5.NINSKO BLATO ENERGETIKA I TK

Download (PDF, 984KB)

6.NINSKO BLATO UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE

Download (PDF, 1.99MB)

7.NINSKO BLATO NAČIN GRAĐENJA

Download (PDF, 1.2MB)

8.ODREDBE-PRIKAZ IZMJENA I DOPUNA

Download (PDF, 4.7MB)

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone ,,Ninsko blato”-Nin

Download (PDF, 630KB)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE ”NINSKO BLATO”-NIN

Download (PDF, 372KB)

UPU Rupe

1.POSTOJEĆE STANJE

Download (PDF, 2.45MB)

2.NAMJENA-POVRŠINA-MODEL

Download (PDF, 14.84MB)

3.PROMETNA MREŽA

Download (PDF, 16.2MB)

4.KOMUNALNA MREŽA

Download (PDF, 3.71MB)

5.ELEKTROOPSKRBNA MREŽA

Download (PDF, 3.02MB)

6.UVJETI KORIŠTENJA

Download (PDF, 17.2MB)

7.UVJETI GRAĐENJA

Download (PDF, 17.86MB)

8.OPĆI I OBVEZNI DIO

Download (PDF, 4MB)

SLUŽBENI GLASNIK-ODLUKA O DONOŠENJU

Download (PDF, 231KB)

PROČIŠĆENI TEKST

DWG

Download (ZIP, 13.03MB)

UPU Spile-bori

ODLUKA o II. izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone “SPILE-BORI” Nin

Download (PDF, 202KB)

 

PRIJEDLOG ZA JAVNU RASPRAVU

0.GEODETSKA PODLOGA

1.NAMJENA

2.1.PROMETNA MREŽA

2.2.KOMUNALNA MREŽA 

2.3.1.ELEKTROOPSKRBA

2.3.2.DTK

3.UVJETI KORIŠTENJA

4.UVJETI GRADNJE

INTEGRALNI TEKST-ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

_____________________________________________________

 

SPILE-BORI-ODREDBE-ZA-PROVOĐENJE

0_geodetska-podloga

1_NAMJENA-POVRŠINA

2.1._PROMETNA-MREŽA

2.2._KOMUNALNA-MREŽA

2.3.1._ELEKTROOPSKRBA

2.3.2._DTK

3._UVJETI-KORIŠTENJA_

4._UVJETI-GRADNJE

 

Odluka o II. izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja stambene zone “SPILE-BORI” Nin

Download (PDF, 202KB)

UPU Sridnji put

UPU ZONE SZ DIJELA GZ NINSKI STANOVI

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/1_NAMJENA-POVRŠINA_-Model.pdf

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.1_PROMETNA-MREŽA-Model.pdf

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.2_KOMUNALNA-MREŽA-Model.pdf

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/2.3_ELEKTROOPSKRBNA-MREŽA-Model.pdf

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/3_UVJETI-KORIŠTENJA-Model.pdf

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/4_UVJETI-GRAĐENJA-Model.pdf

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/odluka-o-donošenju-UPU-Sridnji-put.pdf

UPU Sridnji put u DWG formatu

https://grad-nin.hr/wp-content/uploads/2016/01/UPU-sridnji-put-dwg-format.zip

 

UPU kampa "Rasti" Zaton
UPU TN Zaton
Section
UPU UZ PROMETNICU PREMA TN ZATON

PRIJEDLOG PLANA ZA JAVNI UVID

O.POSTOJEĆA SITUACIJA S GRANICOM

Download (PDF, 102KB)

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

Download (PDF, 167KB)

2A.PROMETNA I ULIČNA MREŽA

Download (PDF, 438KB)

2B.VODOOPSKRBNA MREŽA I ODVODNJA

Download (PDF, 455KB)

2C. ELEKTROOPSKRBA I TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

Download (PDF, 394KB)

3.UVJETI KORIŠTENJA,UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

Download (PDF, 428KB)

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE

Download (PDF, 440KB)

PP_UPU TZ_uz prometnicu prema TN Zaton_KNJIGA 2.pdf

Download (PDF, 19.94MB)

JAVNA RASPRAVA

Download (PDF, 137KB)

UPU zone proizvodne namjene „Odašiljači“ Grbe-Grad Nin

1.ODLUKA O IZRADI

Download (PDF, 2.13MB)

UPU stambene i turističke zone „Bivša ciglana“

Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU stambene i turističke zone „Bivša ciglana“

Download (PDF, 2.09MB)

Start typing and press Enter to search