Projekti
Program pomoć u kući

G rad Nin je potpisanim Ugovorom o suradnji s Ministarstvom socijalne politike i mladih uključen u provedbu programa „Pomoć u kući starijim osobama“ za naselja koja administrativno pripadaju Gradu Ninu, a to su: Nin, Poljica – Brig, Žerava, Ninski Stanovi, Zaton i Grbe. Program se počeo provoditi od 01. listopada 2008. godine. Utvrđivanjem popisa korisnika i činjenica na terenu, uz suglasnost Vijeća Mjesnih Odbora, određen je broj korisnika, a s izvoditeljima Programa su sklopljeni Ugovori o radu.

„Program“ provodi Tim kojeg čine:
– Voditeljica „Programa“,
– Medicinska sestra,
– Tri gerontodomaćice,
– Jedan pomoćni radnik.

Ministarstvo socijalne politike i mladih je sklopilo zasnivanje radnog odnosa s ukupno šestt izvoditelja „Programa“. Svi izvoditelji su primljeni putem natječaja koji je raspisao Grad Nin, koji su se tijekom prvog tromjesečja usavršavali za obavljanje navedenih poslova. Za pomoćnog radnika izvršen je jednodnevni tečaj za rad sa motornim alatom (motorna pila, motorna kosilica za travu).

Programom se provodi zdravstvenu skrb za korisnike, pomoć pri osobnoj higijeni, obavljanje kućanskih poslova, uređenje okućnice, pomoć u pripremi ogrijeva za zimu te pomoć u pripremi hrane u kućanstvima samih i nemoćnih korisnika jer u Gradu Ninu nema organizirane pripreme i dostave hrane za kućanstva. Razgovor i druženje s korisnicima „Programa“ u velikoj su mjeri pridonijeli podizanju kvalitete života kod starijih osoba s područja Grada Nina, budući većinu svog vremena provode sami.

Tijekom provedbe programa organizirano se prijevoze korisnici „Programa“ koji nemaju obitelj i žive sami, do raznih zdravstvenih ustanova i javnih bolnica službenim autom Grada Nina, jer Ministarstvo zbog trenutne situacije nije moglo doznačiti novčana sredstva za nabavku automobila.

Obilazak korisnika izvodi se prema tjednom rasporedu rada izvoditelja Programa. Zapošljavanjem gerontodomaćica u mjestu njihovog prebivališta značajno smo pridonijeli uštedi materijalnih troškova, a korisnici se osjećaju ugodnije jer im u kuću dolazi osoba koju već poznaju.

Odgovorno tvrdimo da je ostvarena dobra suradnja s Centrom za socijalnu skrb Zadar, liječnicima primarne zdravstvene zaštite i patronažnom službom u naseljima korisnika „Programa“, bez čega provedba programa ne bi bila potpuna.

Osoba za kontakt je:

Mirjana Knežević, tel:265-252, lokal 9

voditeljica Programa Ljiljana Matešić, tel: 265-252

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Sustavno gospodarenje energijom

P otpisivanjem Energetske povelje i Pisma namjere grad Nin je pristupio nacionalnom projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijamau Hrvatskoj (SGE). U skladu Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i Statuta grada Nina, donešena je odluka o objavi i usvajanju Izjave o politici enegetske učinkovitosti i zaštite okoliša. Imenovan je EE tim, koji odlično surađuje sa UNDP-jem u provođenju aktivnosti u sklopu SGE projekta. Uspostavljen je Registar svih zgrada u vlasništvu Grada, a već duže vrijeme prati se tjedna i i mjesečna potrošnja svih energenata koji se troše u tim objektima i unos u jedinstveni Informacijski sustav gospodarenja energijom. Osnovan je i Zeleni ured, ured koji će u Gradskoj upravi poticati energetsku efikasnost i racionalnije korištenje uredskih resorsa.

EE info ured mjesto je gdje građani mogu doći i postaviti upit o enegetskoj efikasnosti, proučiti edukativne plakate te dobiti i informativno-edukativne brošure. Voditelj EE info ureda je ing. Ivo Surić, kojem će se građanstvo moći obratiti za energetske savjete. Građani informacije mogu dobiti i na internet stranici EE projekata www.ee.undp.hr i besplatnom info telefonu 0800 200 170 .

IZJAVA O POLITICI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I ZAŠTITI OKOLIŠA GRADA NINA

Grad Nin je supotpisnik ENERGETSKE POVELJE

povelja7

Start typing and press Enter to search

hrCroatian