Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu

 In Financijska izvješća, Najnovije, Obavijesti, Savjetovanje s javnošću

Poštovani,

kao točku dnevnog reda za iduću sjednicu Gradskog vijeća Grada Nina donosimo Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu.

 

Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je stupio na snagu 24. srpnja 2023. godine (Narodne novine br. 85/2023) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

 1. opći dio,
 2. posebni dio,
 3. obrazloženje i
 4. posebne izvještaje.

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu

sadrži:

 1. Uvod
 2. Metodologija polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
 3. Metodologija polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika
 4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

4.1. Ukupni prihodi

4.1.1. Prihodi proračuna

4.1.2. Prihodi proračunskog korisnika

4.2. Ukupni rashodi

4.2.1. Rashodi proračuna

4.2.2. Rashodi proračunskog korisnika

4.3. Račun zaduživanja/financiranja

  1. Deficit/suficit općeg proračuna
 1. Obrazloženje izvršenja posebnog djela proračuna Grada Nina za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine
 2. Posebni izvještaji polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
  1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
  2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
  3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima
 1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije
 2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini razreda ekonomske klasifikacije

Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu sadrži i Pokazatelje uspješnosti za razdoblje 01.01.-30.06.2023

 

S poštovanjem,

Grad Nin

Download (DOCX, 18KB)

Download (DOCX, 224KB)

Download (XLS, 68KB)

Download (XLSX, 17KB)

Download (XLS, 416KB)

Download (DOCX, 22KB)

Download (DOCX, 24KB)

Download (XLSX, 27KB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian