Prijedlog izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III)

 In Najnovije, Obavijesti, Proračun, Savjetovanje s javnošću

Prijedlog izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) 

Planirani ukupni prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdaci za 2023. godinu smanjuju se za 685.000,00 eura (7,91%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, mijenja se sa 8.665.000,00 euro na 7.980.000,00 eura. U planirani iznos prihoda je uvršten i ukupni preneseni višak prihoda proračuna i proračunskog korisnika iz 2022. godine u iznosu od 1.265.842,00 eura koji je ostvaren u iznosu 1.265.841,27 eura.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Opći dio_pdf

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Opći dio_xlsx

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji_pdf

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji_xlsx

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Izvori financiranja_pdf

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Izvori financiranja_xlsx

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Posebni dio po razdjelima, glavama i korisnicima_pdf

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Posebni dio po razdjelima, glavama i korisnicima_xlsx

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Razvojni projekti_pdf

Izmjene i dopune proračuna Grada Nina za 2023. godinu (Rebalans III) – Razvojni projekti_xlsx

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian