Prijedlog izmjena i dopuna plana proračuna Grada Nina za 2023. godinu

 In Savjetovanje s javnošću

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Grad Nin javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva, veza link:

http://www.grad-nin.hr/pravo-na-pristup-informacijama/

U svrhu savjetovanja s javnošću  građani  mogu preuzeti ”Prijedlog izmjena i dopuna plana proračuna Grada Nina za 2023. godinu”. Građani također  mogu dati prigovor, prijedlog, kritiku i mišljenje na prijedlog plana i projekcije proračuna i to na službeno email adresu grada:

gradonacelnik@grad-nin.hr

Planirani ukupni prihodi i primici, odnosno, rashodi i izdaci za 2023. godinu povećavaju se za 372.134,00 eura (4,49%). Planirani iznos, s predloženim izmjenama i dopunama proračuna, mijenja se sa 7.257.283,09 euro na 8.284.000,00 euro na 8.665.000,00 eura. U planirani iznos prihoda je uvršten i ukupni preneseni višak prihoda proračuna i proračunskog korisnika iz 2022. godine u iznosu od 1.265.842,00 eura koji je ostvaren u iznosu 1.265.841,27 eura.

U planirani iznos prihoda proračuna je uvršten i preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.263.555,00 eura koji je ostvaren u iznosu 1.263.555,00 eura (9.520.255,13 kn – Izračun po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn/euro).

Prijedlog planiranih izmjena i dopuna proračuna za 2023. godinu uključuje i prijedlog planiranih ukupnih prihoda/rashoda proračunskog korisnika a to je dječji vrtić ”Morska vila” Nin iz Nina. U planirani iznos prihoda je uvršten i preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 2.287,00 eura koji je ostvaren u iznosu 2.286,27 eura (17.225,90 kn – Izračun po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 kn/euro).

Predviđene su promjene na stavkama na kojima su već ostvareni veći/manji prihodi, odnosno rashodi, odnosno za koje se zna (ili pretpostavlja) da ćemo imati određene promjene do kraja godine.

Predloženim izmjenama i dopunama proračuna izmjenjeni su i razvojni programi (aktivnosti i tekući/kapitalni projekti) te njihovi izvori financiranja planirani za 2023. godinu koje Vam također dostavljamo u prilogu i koji čine sastavni dio Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Nina za 2023. godinu.

Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (Rebalans II) – Opći dio

Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (Rebalans II) – Opći dio po funkcijskoj klasifikaciji

Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (Rebalans II) – Izvori financiranja

Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (Rebalans II)) – Posebni dio po razdjelima, glavama i korisnicimai

Izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu (Rebalans II) – Razvojni projekti

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian