Prethodna analiza tržišta

 In Javna nabava, Obavijesti

EVIDENCIJSKI BROJ: EMV 04/17

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi NN(120/16), Naručitelj Grad Nin, prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Nin traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 11.07.2017. do 08:00 sati, te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje Izgradnje retencije i lateralnog kanala uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Nin će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

Download (DOCX, 57KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (DOCX, 14KB)

Download (PDF, 392KB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian