PRETHODNA ANALIZA TRŽIŠTA – SPOJNA CESTA S PRIKLJUČKOM NA DRŽAVNU CESTU D306 U ZATONU

 In Javna nabava, Obavijesti

EVIDENCIJSKI BROJ: EMV 01/18

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi NN(120/16), Naručitelj Grad Nin, prije pokretanja postupka javne nabave, provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom.

Naručitelj Grad Nin traži ili prihvaća savjet neovisnih stručnjaka, nadležnih tijela ili sudionika na tržištu koji može koristiti u planiranju i provedbi postupka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, pod uvjetom da takvi savjeti ne dovode do narušavanja tržišnog natjecanja te da ne krše načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

Prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave naručitelj  je  opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavio  na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Savjetovanje traje zaključno do 05.04.2017. , te Vas molimo da sve savjete i primjedbe u svezi sa cjelokupnom Dokumentacijom za javno nadmetanje SPOJNA CESTA S PRIKLJUČKOM NA DRŽAVNU CESTU D306 U ZATONU uputite na e-mail adrese koje su navedene u Dokumentaciji za nadmetanje.

Nakon provedenog savjetovanja Grad Nin će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na internetskim stranicama prije objave u EOJN.

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Download (DOCX, 154KB)

TROŠKOVNIK

Download (XLS, 135KB)

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Download (ZIP, 22MB)

 

NAPOMENA: Svu objavljenu dokumentaciju možete preuzeti klikom na linkove koji se nalaze ispod objavljenih prozora.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian