POZIV fizičkim i pravnim osobama za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Nina za 2024. godinu

 In Najnovije, Obavijesti

P O Z I V
fizičkim i pravnim osobama za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Nina za 2024. godinu

Prijedlozi se mogu podnositi za:
• za dodjelu Nagrade Grada Nina za životno djelo – fizičkoj osobi dugotrajnog radnog vijeka za izvanredne rezultate, naročite uspjehe i najviše zasluge postignute na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti, a čije je djelo značajno za grad Nin.
• za dodjelu Nagrade Grada Nina – građanima/kama grada Nina, kao i drugim osobama izvan Nina koji rade na promicanju ugleda Grada Nina, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana/ki i drugim pravnim osobama za zapažene rezultate i zasluge na području znanosti, gospodarstva, kulture, zaštite i unapređivanju čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva i drugih javnih djelatnosti te za poticanje aktivnosti koje su tome usmjerene kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti. Nagrada Grada Nina koja se dodjeljuje fizičkoj osobi u pravilu se odnosi na postignuća nastala u posljednje tri godine.
• za dodjelu Grba Grada Nina – građanima/kama i drugim osobama, udrugama, trgovačkim društvima, ustanovama i drugim pravnim osobama za postignute uzorne uspjehe u radu, kao i za djela humanosti, plemenitosti i požrtvovnosti.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pismenom obliku s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom.
Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnositi trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, političke stranke, udruge građana/ki i građani/ke pojedinačno.
Prijedlog mora sadržavati pismenu suglasnost fizičke osobe koja se predlaže za javno priznanje, osim prijedloga za posthumna priznanja.
U prijedlogu se točno mora navesti na koje se javno priznanje odnosi prijedlog. Isti predlagatelj ne može isti prijedlog predložiti za različita priznanja.

Prijedlozi se upućuju na sljedeću adresu:

GRAD NIN
Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Nina
23232 Nin, Višeslavov trg 1
a najkasnije do 8. travnja 2024. godine.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA NINA
Ante Peroš, v.r.

Download (DOCX, 23KB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian