Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu

 In Financijska izvješća, Obavijesti

Na 18. sjednici Gradskog vijeća usvojen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu.

Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je stupio na snagu 24. srpnja 2023. godine (Narodne novine br. 85/2023) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži:

  1. opći dio,
  2. posebni dio,
  3. obrazloženje i
  4. posebne izvještaje.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Nina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu sadrži:

  1. Uvod
  2. Metodologija polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
  3. Metodologija polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika
  4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

4.1. Ukupni prihodi

4.1.1. Prihodi proračuna

4.1.2. Prihodi proračunskog korisnika

4.2. Ukupni rashodi

4.2.1. Rashodi proračuna

4.2.2. Rashodi proračunskog korisnika

4.3. Račun zaduživanja/financiranja

4.4. Deficit/suficit općeg proračuna

5. Obrazloženje izvršenja posebnog djela proračuna Grada Nina za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

6. Posebni izvještaji polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna

6.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

6.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

6.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanja po protestiranim jamstvima

7. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije

8. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini razreda ekonomske klasifikacije

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Nina za 2023. godinu sadrži i Pokazatelje uspješnosti za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Biljeske-uz-bilancu

Obrazlozenje polugodisnjeg izvjestaja o izvrsenju proracuna Grada Nina za 2023.-godinu.docx

Obveze i potrazivanja po osnovu ugovora o kreditima i zajmovima tablice uz obvezne biljeske31.xls

Pokazatelji uspjesnosti za razdoblje 01.01.-30.06.2023.xlsx

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna Grada Nina za 2023. godinu.xls

Potrazivanja i obveze po osnovu sudskih sporova 30.06.2023.docx1_.docx

Ugovorne obveze po osnovu javne nabave eojn 30.06.2023-11.xlsx

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian