P

oduzetnička zona je dio gradskog/općinskog teritorija u kojemu se obavljaju određene gospodarske djelatnosti uz poštivanje važećih gospodarskih propisa, kao i onih koje su vezani na očuvanje i zaštitu okoliša. Za male i srednje poduzetnike i obrtnike dobro je da sve ili dio svojih aktivnosti lociraju u poduzetničku zonu iz razloga što su unutar zona predviđeni odgovarajući prostori za obavljanje djelatnosti.

 

Glavni ciljevi osnivanja zone mogu se definirati na sljedeći način:

• osiguravanje dugoročnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i proizvodnog obrtništva kao jednog od najvažnijih i najstabilnijih nositelja razvoja gospodarstva,
• dugoročno smanjivanje i ublažavanje nezaposlenosti i poticanja poduzetnika na otvaranje novih radnih mjesta, osobito unutar proizvodnih djelatnosti,
• stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika, osobito u pogledu razvoja novih proizvoda, primjene novih tehnologija i poticanja izvoza,
• olakšavanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika i obrtnika koji će se naći unutar zone, osobito poticanje na udruživanje na realizaciju konkretnih poduzetničkih i razvojnih projekata.
Poslovni rezultati i iskustva poduzetničkih zona u razvijenim europskim zemljama potvrđuju rezultate u smislu poticanja proizvodnje, izvoza, dolazak stranog kapitala i jeftinijeg prijevoza roba i tehnologije što je svakako najvažnije za realno povećanje zaposlenosti, kako na razini cijele države tako i na razini jedinica lokalne samouprave.

PODUZETNIČKE ZONE NA PODRUČJU GRADA NINA

1. MIRILA 9,70 ha
2. POLJICA BRIG 3,10 ha
3. ŽERAVA 24,40 ha
4. PRVI BRIG 12,00 ha
5. POLJACI 3,20 ha
6. BIVŠI BAGAT 2,94 ha

U gradu Ninu osnovano je 6 poduzetničkih zona, od toga su 3 zone u funkciji i to : MIRILA; POLJICA BRIG i BIVŠI BAGAT.

ULAGANO U PODUZETNIČKE ZONE

1. MIRILA 219 950 kn
Lokalna samouprava 59 950 kn
Županija 50 000 kn
RH 110 000 kn

2. POLJICA BRIG 1 166 818 kn
Lokalna samouprava 311 818 kn
Županija 105 000 kn
RH 750 000 kn

3. PRVI BRIG 714 176 kn
Lokalna samopurava 614 176 kn
Županija 0 kn
RH 0 kn

4. BIVŠI BAGAT 294 644 kn
Lokalna samouprava 296 644 kn
Županija 0 kn
RH 0 kn

Grad Nin je do 2013. provodio javne natječaje za prodaju vlastitog zemljišta u poduzetničkoj zoni MIRILA površine 2,09 ha, po početnoj cijeni u iznosu 80 kn/m2. Na natječaje su se javili poduzetnici s kojima su zaključeni ugovori o kupoprodaji zemljišta ukupne površine 0,94 ha, te je za daljnju prodaju poduzetnicima raspoloživo zemljište u vlasništvu grada Nina 0,15 ha.

POLJICA BRIG sva zemljišta su prodana poduzetnicima.

Tablica 1. PODUZETNIČKE ZONE U FUNKCIJI

 

Tablica 2. PODUZETNIČKE ZONE KOJE NISU U FUNKCIJI

Start typing and press Enter to search

hrCroatian