PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU GRADA NINA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2028. – NACRT

 In Savjetovanje s javnošću

OBRAZLOŽENJE

uz Nacrt Prijedloga  plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Nina

za vremensko razdoblje od 2024. do 2028. godine

 

Odredbom članka 39. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) propisano je da je izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom te je odredbom istog članka stavka 4. propisano da po provedbi javnog savjetovanja Plan upravljanja pomorskim dobrom donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja plaža i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru.

Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom odnosno, plan davanja dozvola, utvrđen je na osnovu prioriteta koji su postavljeni glede planiranja lokacija za koje će se realno iskazati interes za dodjelu, zatim mogućnosti vezano uz određivanje lokacija u prostornom smislu, potreba za određenim sadržajima i drugo. U prijedlogu su zadržane lokacije i djelatnosti koje su bile propisane Planom upravljanja pomorskim dobrom za prethodne godine te su posebno razmotrena i nova pristigla pisma namjere za obavljanje djelatnosti na određenim lokacijama.

Sukladno odredbi članka 11. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/13., 85/15. i 69/22.) o Prijedlogu Plana provest će se javno savjetovanje u trajanju od 30 dana te će biti sastavljeno izvješće o istome koje će se objaviti na mrežnoj stranici Grada Nina, a koje će biti također dostavljeno Gradskom vijeću.

 

Download (PDF, 446KB)

Download (PDF, 148KB)

Download (PDF, 172KB)

Download (PDF, 16.86MB)

Download (PDF, 25.15MB)

Download (DOCX, 21KB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian