Plan proračuna i projekcije 2024-2026. Grada Nina

 In Najnovije, Obavijesti, Proračun

VODIČ ZA GRAĐANE UZ PRORAČUN GRADA NINA ZA 2024. GODINU

Na temelju čl. 6., 28. i 42. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i čanka 32. Statuta Grada Nina („Službeni glasnik Grada Nina“ broj 3/18-pročišćeni tekst, 6/21 i 9/21), Gradsko vijeće Grada Nina na 19. sjednici, održanoj 14. prosinca 2023. godine, usvojilo je:

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Nina za 2024. godinu

Odluka o sukcesivnom planiranju trošenja proračunskog viška iz prethodnog razdoblja u Proračunu Grada Nina za razdoblje 2024. – 2026. godine 

Odluka o prihvaćanju Proračuna Grada Nina za 2024. godinu i Projekcija Proračuna Grada Nina za 2025. i 2026. godinu

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024-2026. sadrži:

Obrazloženje proračuna i projekcija Grada Nina za razdoblje 2024.-2026.

Pokazatelji uspješnosti Grada Nina za razdoblje 2024.-2026.

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Opći dio.pdf

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Opći dio.xlsx

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.pdf

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.xlsx

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Izvori financiranja.pdf

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Izvori financiranja.xlsx

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Posebni dio (razdjeli, glave i korisnici prema razvojnim programima).pdf

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Posebni dio (razdjeli, glave i korisnici prema razvojnim programima).xlsx

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Razvojni projekti (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti).pdf

Proračun  i projekcije Grada Nina za razdoblje 2024.-2026. – Razvojni projekti (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti).xlsx

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian