OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA NATJEČAJ ZA ZAPOSLENJE (REFERENT – PROMETNI REDAR)

 In Natječaji, Obavijesti

REFERENT – PROMETNI REDAR OPIS POSLOVA

– obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila; 40%

– obavlja poslove upravljanja prometom; 10%

– izdaje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama; 10%

– naplaćuje novčanu kaznu za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo; 10%

– izdaje obvezni prekršajni nalog sukladno zakonu; 10%

– pokreće prekršajni postupak; 10%

– izrađuje izvješća i zapisnike; 9%

– obavlja druge poslove po nalogu pročelnika; 1%

 

PODACI O PLAĆI

Osnovna plaća je umnožak koeficijenta 1,57 i osnovice za izračun plaće u visini od 830,00 € bruto. Plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

 

PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE:

  • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

 

  • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15, 108/17)

 

  • Prekršajni zakon (Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)

 

  • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09, 110/21)
Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian