ODRŽANA 5. SJEDNICA  GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

 In Događanja, Obavijesti

 

Dana 18. prosinca 2017. godine s početkom u 18,00 sati  u Gradskoj vijećnici Grada održana je 5. sjednica Vijeća Grada Nina. Na sjednici kojom je predsjedavao gospodin Marko Burela, predsjednik Gradskog vijeća, nazočilo je 12 od 13 vijećnika, na kojoj se po utvrđivanju s 10 glasova ZA te 2 PROTIV prihvatio dnevni red s prijedlozima sljedećih odluka:

 1. Donošenje odluke o prihvaćanju zapisnika s 3. i 4. sjednice Gradskog vijeća
 2. Donošenje odluke o prihvaćanju rebalansa proračuna za 2017. godinu
 3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
 4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
 5. Donošenje odluke o rasporedu sredstava političkim strankama
 6. Donošenje odluke o prihvaćanju proračuna za 2018. godinu i projekcije proračuna za 2019. i 2020. godinu
 7. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna za 2018. godinu
 8. Donošenje odluke o prihvaćanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 9. Donošenje odluke o prihvaćanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
 10. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu
 11. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu za 2018. godinu
 12. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu
 13. Donošenje odluke o dopuni odluke o izradi 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Nina
 14. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama UPU Rupe
 15. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama UPU Ninsko blato
 16. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama UPU Materize
 17. Donošenje odluke o izradi UPU Kamp Rasti Zaton
 18. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom
 19. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (č.z. 220/14,15,16,17,18 o. Poljica Brig,   č.z. 2129 k.o. Nin-Zaton)
 20. Donošenje odluke o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća
 21. Donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za otpis potraživanja
 22. Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi
 23. Donošenje zaključka o prihvaćanju izvješća o realizaciji projekta izgradnje kanalizacije
 24. Donošenje odluke o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2017.
 25. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2018.
 26. Donošenje odluke o prihvaćanju najpovoljnije ponude za kupnju č.z. 2134 k.o. Nin-Zaton
 27. Razno

 

Nakon prihvaćanja predloženog dnevnog reda te usvajanja zapisnika s 3. i izvanredne 4. sjednice, Gradsko vijeće Grada Nina raspravljalo je Rebalansu Proračuna Grada za 2017. godinu. Obrazloženje uz izmjene i dopune Proračuna za 2017. Godinu iznijela je Pročelnica U.O. za financije i gospodarstvo Radmanka Subotić koja je naglasila kako je u prihodovnoj strani Proračuna s planiranih 40.840.100,00 došlo do umanjenja od 5.508.100,00 kuna te je u konačnici ostvarenje u prihodima grada 35.332.000,00 kuna. Do navedenog smanjenja došlo je zbog planiranih sredstava za projekte koji su aplicirani prema EU fondovima, a za koje do konca 2017. još nisu završene sve faze bodovanja.

Vijećnik Goran Utković dao je amandman da se u Rebalansu Proračuna za M.O. Žerava uvrsti iznos od 20.000,00 kuna za izradu zvona za crkvu, a budući da se za isti mjesni odbor može umanjiti stavka „Održavanje cesta i puteva“ s planiranih 50.000,00 kuna na 30.000,00 kuna, gradonačelnik Emil Ćurko prihvatio je navedeni amandman, koji je u konačnici prihvatilo i gradsko vijeće grada s 9 glasova ZA, 1 PROTIV te 2 SUZDRŽANA.

 1. točku dnevnog reda o prihvaćanju Rebalansa Proračuna za 2017. Godinu, gradsko vijeće izglasalo je s 9 glasova ZA, 2 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM.

Za 3. i 4. Točku dnevnog reda

 1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.godinu
 2. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.godinu, obrazloženje je dao Pročelnik U.O. za komunalne poslove Jozo Mustać što je Vijeće većinom glasova i prihvatilo.

A jednoglasnu odluku vijećnici grada donijeli su i o 5. točci dnevnog reda o rasporedu sredstava političkim strankama koje djeluju na području Grada.

Očekivano najveće zanimanje kao i raspravu vijećnika odnosilo se na prihvaćanje Proračuna Grada za 2018. te projekcije za 2019. i 2020. godinu. Nakon izvješća pročelnice za financije i gospodarstvo koja je navela kako je očekivana prihodovna strana za 2018. godinu 54.300.000,00 kuna, od čega su čak 25.000.000,00 kuna sredstva osigurana u državnom proračunu, a najvećim dijelom odnose se na sanacije šteta od poplava. Pozicija komunalne naknade ostaje budući da još nije uveden porez na nekretnine.

Gradonačelnik Emil Ćurko nakon obrazloženja Pročelnice za financije, gradske je vijećnike upoznao sa svim aktivnostima koje su nakon katastrofalne poplave napravljene prema Vladi RH, Ministarstvima, te državnim firmama. „Doslovno smo svaki tjedan u Zagrebu od sastanaka s Premijerom pa do Ministarstava. Kao što znate upravo je danas Ministar Tolušić s Gradom potpisao Ugovor o sanaciji nerazvrstanih cesta stradalih u poplavi s iznosom od 1.400.000,00 kuna. S Ministarstvom kulture dogovoreno je da će to resorno Ministarstvo izdvojiti sredstva za izradu projektne dokumentacije za obnovu i rekonstrukciju ninskih povijesnih mostova, a posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatke odlučeno je da će Hrvatske ceste preuzeti kompletnu sanacije i rekonstrukciju oba ninska mosta. S  Ministarstvom turizma potpisali smo Ugovor za sanaciju znatno oštećene plaže Ždrijac  u iznosu od 700.000,00 kuna. U stalnim smo razgovorima i s Hrvatskim vodama koje bi  trebale krenuti u izradu Studije za zaštitu i uređenje cjelokupnog područja retenzije iznad Nina, koja bi imala zadaću spriječiti u budućnosti nepogode ovakvog razmjera kojima smo svjedočili u rujnu ove godine. Kao što će i pristupiti sanaciji toka Miljašić jaruge.

Iz Državnog Proračuna, sa stavke elementarnih nepogoda, Grad očekuje znatna sredstva čije iznose službeno još nismo dobili.

Osim navedenih Ministarstava tu je i Uprava za ceste Zadarske županije koja će nam pomoći u obnovi i sanaciju prometne infrastrukture na području Grada, a postoji i čitav niz donacija poput kineskog veleposlanstva, Gradova prijatelja (Lubowa iz Poljske i Nove Bane iz Slovačke) koji su ponudili svu potrebnu pomoć.

Želio bi istaknuti kako se do Nove godine očekuje potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i sufinanciranja EU projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“, za koji su sredstva već osigurana u državnom Proračunu.

Kao što vidite jako puno je posla odrađeno, od dobivanja sredstava za obnovu Nina nakon poplave pa do konačne realizacije projekta sustava odvodnje kao jednog od kapitalnih projekata ne samo za Grad Nin već za cjelokupno područje zapadnog dijela Zadarske županije odnosno Ninske rivijere. (Emil Ćurko).

Vijećnik HNS-a Josip Stulić izjavio je kako će u svakom slučaju podržati ovaj Proračun Grada jer sa zadovoljstvom može konstatirati da je upravo ovakav Proračun ono što je kao vijećnik Grada već 5 godina, uvijek priželjkivao a ističući pri tom kao postoje prihodovne strane Proračuna koje su standardne i uvijek su više manje isti iznosi sredstava ali i one nazovimo atraktivnije prihodovne strane koje se odnose na prihode iz državnog Proračuna kao i iz fondova EU, a koje su ove godine doista na zavidnoj razini. Žao mi je što ovog nije bilo prije, te bih želio svakako pohvaliti gradonačelnika na iznimno kvalitetno odrađenom poslu i lobiranju za Nin jer ovo je za doista za svaku pohvalu. (Josip Stulić)

No, vijećnika Stulića je zanimalo što u prihodovnoj strani Građevinsko zemljište znače sredstva od 8.485.000,00 kuna? Odnosi li se to na nakanu Grada za prodaju zemljišta ili nešto drugo? Pročelnik Mustać odgovorio je da su to već postojeća sredstva od prošlogodišnje prodaje zemljišta tvrtki „Plodine“ za gradnju centra u Ninu te da se prebacuju u sljedeću godinu.

Postavilo se pitanje i natječaja za dječji vrtić u Ninu. I što je s tim projektom koji je nominiran Fondu za ruralni razvoj Europske unije?

Gradonačelnik Emil Ćurko rekao je kako smo nakon čitavog niza godina s pripremljenim projektom izgradnje novog Dječjeg vrtića u Ninu čekali otvaranje mjere 7.4.1. Europskog fonda za ruralni razvoj što se dogodilo 18. travnja 2017. kada smo ga uspješno nominirali, no na žalost iz neslužbenih izvora doznajemo kako naš projekt neće proći. Razlog neprolaska je visok koeficijent razvijenosti Grada budući da prednost kod ovakvih projekata imaju nisko razvijena državna područja te područja od posebne državne skrbi.

No, natječaj je raspisan i Grad u 2018. godini svakako ide u izgradnju tog kapitalnog objekta koji je jedan od prioriteta Nina.

Vijećnik Josip Stulić upitao je zašto se uopće išlo na nominaciju projekata za koje postoje pretpostavke da neće proći, na što je zamjenica gradonačelnika odgovorila kako se već odavno pripremila dokumentacija i nije se znalo da će takvo bodovanje biti a u svakom slučaju postoji projekti koji su za Grad najprioritetniji poput dječjeg vrtića i sustava odvodnje i od apliciranja istih se nikako nije smjelo odustati.

Vijećnik Nezavisne liste Šime Glavan dao  je amandman kojim traži da se u Proračun za 2018. uvrsti nabavka udžbenika za svu osnovnoškolsku djecu na području Grada.

Gradonačelnik Emil Ćurko odgovorio je kao grad već čitav niz godina osigurava sredstva  za stipendiranje učenika i studenata, sufinancira javni prijevoz za iste, sufinancira terensku nastavu, nagrađuje nadarene učenike i sportaše, te pomaže obitelji slabog imovinskog stanja, a budući da je Grad Nin jedan od rijetkih koji nije uveo prirez za građane, te uzimajući u obzir i taj visok koeficijent razvijenosti kao i prioritete koje Grad trenutno ima, smatram da se ne bi trebalo opteretiti Proračun za 2018. godinu s ovom stavkom.

O navedenom amandmanu se glasalo s 5 glasova ZA, 7 PROTIV te isti nije prihvaćen.

Nakon duže rasprave, Proračun Grada Nina za 2018. kao i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu prihvaćeni su s 10 glasova ZA, 1 PROTIV te 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

S istim brojem glasova donesena je i odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. Godinu.

 

U nastavku sjednice Gradskog vijeća većinom glasova donesene su i odluke o prihvaćanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu te odluke o prihvaćanju programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

 

Na dnevnom redu našla su se i tri Programa javnih potreba i to u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2018, koji su većinom glasova prihvaćeni.

 1. točka dnevnog reda odnosila se na dopunu odluke o izradi 6. izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Nina kojom se na temelju provedenih analiza i prostornih mogućnosti proširenje građevinsko područja naselja Nin, Ninski Stanovi, Poljica Brig i Žerava. U postupak proširenja još nisu ušla naselja Zaton i Grbe budući se nalaze u prostoru ZOP-a.

Ova odluka jednoglasno je  usvojena.

Na ovoj maratonskoj sjednici gradskog vijeća jednoglasno su donesene i 3 odluke o izmjenama i dopunama UPU Rupe, Ninsko blato i Materiza, kao i odluka o izradi UPU Kamp Rasti Zaton.

Jednoglasno je usvojen i Plan gospodarenja otpadom Grada Nina za razdoblje 2017-2022.

Na temelju prethodnih suglasnosti Vijeća mjesnih odbora Poljica Brig i Nin, na dnevnom redu našle su se i točke o donošenju odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina č.z. 220/14, 15, 16, 17, 18, te 222 k.o. Poljica Brig, te č.z. 2129 k.o. Nin-Zaton. Za raspisivanje natječaja za Poljica Brig odluka je donesena jednoglasno a odluka  za raspisivanje natječaja za prodaju č.z. 2129 k.o. Nin-Zaton odgađa se za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća.

 

Sukladno Planu zapošljavanja u 2018. Godini jednoglasno je donesena odluka o dopuni odluke o koeficijentima za obračun plaća za radno mjesto višeg stručnog suradnika za lokalnu samoupravu.

 

Zbog zastarjelih potraživanja u Proračunu potrebno je imenovati Povjerenstva za otpis potraživanja u koje su predloženi

–           Ante Matković – predsjednik

–           Goran Utković –  stalni član

–           Umbert Peša- stalni član

–           Radmanka Subotić – stalni član

–           Petar Glavan, Mirjana Knežević, Josipa Vidaić- promjenjivi članovi.

Promjenjivi članovi sudjeluju u radu Povjerenstva ovisno o vrsti potraživanja koja se otpisuju.

Ovu odluku Gradsko vijeće donijelo je jednoglasno, kao što se jednoglasno prihvatilo i donošenje novog Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

U nastavku sjednice našlo se i izvješće o realizaciji projekta izgradnje kanalizacije, za koje je gradonačelnik istaknuo kako je Projekt u završnoj fazi te da je potpisan partnerski sporazum između lokalnih samouprava Nin-Privlaka i Vrsi, a sredstva su osigurana u državnom proračunu. Navedeno Izvješće Vijećnici su jednoglasno prihvatili.

Zamjenica gradonačelnika Grada Nina te načelnica Stožera civilne zaštite iznijela je izvješće o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu te predstavila Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2018. Godinu, u kojem se posebna pozornost stavila na sustav protupožarne zaštite i zaštitu od elementarnih nepogoda. Obje točke dnevnog reda jednoglasno su prihvaćene.

U 26. Točci dnevnog reda jednoglasno je donesena odluka o prihvaćanju izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju č.z. 2134 k.o. Nin-Zaton

U posljednjoj točci dnevnog reda pod razno vijećnici su vrlo kratko raspravljali o tekućim problemima vezanih uz komunalnu infrastrukturu, nakon čega je u 20:50 sati završena posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Nina u 2017. godini.

Gradonačelnik Emil Ćurko zahvalio je svim članovima Gradskog vijeća na radu u Vijeću te im poželio mirne blagdane te bolju i sretniju 2018. godinu!

 

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian