OBAVIJEST-PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 In Najnovije, Obavijesti

Download (PDF, 31KB)

 

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Za kandidate prijavljene na natječaj za

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA UPRAVNO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Testiranje će s provesti putem pisanog testa i intervjua.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.

 1. Područja testiranja za radno mjesto PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA UPRAVNO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

 

 • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14,123/17,118/18)
 • Zakon o javnoj nabavi (NN120/16,114/22)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi (NN 33/0160/01129/05109/07125/0836/0936/09150/11144/1219/13137/15,123/17,98/19,144/20)
 • Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09,110/21)
 • Zakon o upravnim sporovima NN 20/10143/12152/1494/1629/17,110/21
 • Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17,138/20)
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi NN 86/08, 61/11,04/18,112/19
 • Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14,81/15, 94/17
 • Zakon o lokalnim porezima NN 115/16101/17114/22
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 68/18110/1832/20
 • Zakon o lokalnim izborima NN 144/12121/1698/1942/20144/2037/21

 

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian