OBAVIJEST O UPISU DJECE U DJEčJI VRTIć „MORSKA VILA“ NIN ZA PEDAGOŠKU GODINU 2014./2015.

 In Dječji vrtić

Poštovani roditelji,

obavještavamo vas da se provode upisi djece u Dječji vrtić „Morska vila“ Nin za pedagošku godinu 2014./2015.
Zahtjevi za upis primati će se u razdoblju od 5. svibnja 2014. do 26. svibnja 2014.
Zahtjevi se podnose u prostorijama Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, Obala kralja Petra Krešimira 2, radnim danom od 8 do 13 sati.
Zahtjevi se podnose za ostvarivanje slijedećih programa predškolskog odgoja i naobrazbe:

1.    REDOVITI POLUDNEVNI PROGRAM – DJEčJI VRTIć U NINU
– za djecu u dobi od tri godine do polaska u školu u trajanju od 6 sati.
– Broj slobodnih mjesta: 25
– Cijena redovnog 6-satnog programa iznosi 300,00 kn

2.    KRAćI PROGRAM – PO Poljica Brig
– u trajanju od 3 sata
– Broj slobodnih mjesta:9
– Cijena programa predškole iznosi 100,00 kn.

Kriteriji za određivanje prednosti pri upisu
•    djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
•    djeca s oba zaposlena roditelja
•    djeca s teškim socijalnim i zdravstvenim uvjetima
•    djeca samohranih roditelja
•    djeca s jednim zaposlenim roditeljem
•    djeca iz obitelji s težom bolesti roditelja ili drugog djeteta
•    djeca iz obitelji s troje ili više djece
•    djeca u udomiteljskim obiteljima
•    djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu

Djeca u godini prije polaska u školu i djeca s teškoćama u razvoju ostvaruju pravo na izravan upis

Dodatni kriteriji
•    djeca roditelja s invaliditetom 20% i više (osim invalida Domovinskog rata)
•    djeca čije se obitelji koriste pravom na stalnu pomoć, doplatak za pomoć i njegu, osobnu invalidninu ili pravo na skrb izvan vlastite obitelji
•    djeca čiji zahtjevi nisu pozitivno riješeni pri upisu u prethodnu pedagošku godinu, a udovoljavali su kriterijima upisa

Osim  gore navedenih kriterijaprednost pri upisu imaju:
•    djeca s prebivalištem u Gradu Ninu, ako oba roditelja/samohrani roditelj imaju prebivalište u Gradu Ninu,
Nakon upisa svih zainteresiranih s područja Grada Nina, po istim se kriterijima upisuju djeca iz ostalih općina i gradova do popune kapaciteta vrtića.

Za upis djeteta u vrtić potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
1.    popunjen i potpisan (od strane roditelja) zahtjev za upis
2.    preslik izvatka iz matične knjige rođenih ili rodnog lista
3.    presliku uvjerenja (MUP-a) o prebivalištu djeteta, ne starijeg od 6 mjeseci,
4.    preslike osobnih iskaznica oba roditelja/samohranog roditelja,ili uvjerenja o prebivalištu (ne starijeg od 6 mjeseci)
5.    potvrde o zaposlenju oba roditelja/samohranog roditelja,
6.    liječnikčko uvjerenje – za novoupisanu djecu
7.    potvrdu nadležne ustanove za dijete s teškoćama u razvoju,
8.    preslike ostalih dokumenata kojima se dokazuje neka od prednosti pri upisu.

Uz preslike dokumenata potrebno je dostaviti i njihove originale na uvid.

Zahtjevi i sve potrebne informacije mogu se dobiti:
–    u prostorijama Dječjeg vrtića „Morska vila“ Nin, Obala kralja Petra Krešimira 2 ,Nin
–    telefon 023/264 196
–    web stranica Grada Nina: www.grad-nin.hr

Rezultatiprijava upisa djece u dječji vrtić objaviti će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtićanajkasnije do 10. lipnja 2014.
Podnositelj zahtjeva nezadovoljan rezultatima upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću u roku od 15 dana od dana oglašavanja rezultata upisa.
Konačni rezultati prijava upisa objaviti će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića
Upisi će se provoditi u razdoblju od 20. lipnja do 30. lipnja 2014.
Uzajamne obveze korisnika i davatelja usluge regulirane su Ugovorom o ostvarivanju  programa predškolskog odgoja i naobrazbe.

DJEčJI VRTIć „MORSKA VILA“ NIN

DJEčJI VRTIć „MORSKA VILA“ NIN ZAHTJEV ZA UPIS OBRAZAC

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian