Natječaj za radno mjesto REFERENT ZA NAPLATU PRIHODA

 In Natječaji

Grad Nin raspisao je natječaj za radno mjesto REFERENT ZA NAPLATU PRIHODA . Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Grada Nina www grad-nin.hr, te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči bit će izvješen i popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i s kojima će se provesti testiranje.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Za kandidate prijavljene na natječaj za REFERENTA ZA NAPLATU PRIHODA koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.
Područja testiranja:
1.    Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave

–        Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)

–        Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br: 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/12,      153/13)

–        Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br: 47/09 )

–        Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave)  (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 )

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI
OPIS POSLOVA:

–        utvrđuje činjenično stanje obveznika komunalne naknade

–        sudjeluje u poslovima utvrđivanja komunalne naknade i ostalih pristojbi

–        priprema rješenja za komunalnu naknadu

–        provodi upravne postupke u svom djelokrugu

–        vodi evidenciju o naplati, organizira direktnu naplatu putem inkasatora i u takvoj naplati po potrebi sudjeluje

–        upozorava obveznike proračuna o neizvršenju obveza

–        daje podatke o naplati

–        usklađuje baze podataka i dostavlja rješenja o komunalnim obvezama

–        usklađuje podatke s financijskom službom

–        izrađuje ostala riješenja po dobivenom ovlaštenju

–        utvrđuje činjenićno stanje obveznika komunalne naknade, redovno

–        radi i druge poslove po nalogu pročelnika

 

PODACI O PLAĆI

Osnovna  bruto plaća je umnožak koeficijenta 1,10 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.415,00, bruto. Plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian