Natječaj za radno mjesto Prometnog redara

 In Natječaji

Grad Nin raspisao je natječaj za radno mjesto Prometnog redara. Mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeno na web stranici Grada Nina www grad-nin.hr, te na oglasnoj ploči zgrade gradske uprave, najmanje 5 dana prije testiranja. Na oglasnoj ploči bit će izvješen i popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i skojima će se provesti testiranje.

PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI
Za kandidate prijavljene na natječaj za Prometnog redara koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao svoju prijavu na natječaj.
Područja testiranja:
1.    Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
–    Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13)
–    Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br: 6/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/12, 153/13)
2.    Područje prometa
–    Zakon o sigurnosti promete na cestama (Narodne novine br: 67/08)
–    Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja neproposno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te Programu i načinu osposobljavanja službenika (Narodne novine br: 143/08)

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAćI
OPIS POSLOVA:
–    Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih automobila
–    Upravljanje prometom
–    Izdavanje naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih automobila
–    Naplaćivanje novčanih kazni
–    Izdavanje obveznih prekršajnih naloga
–    Izrada izvješća i zapisnika
PODACI O PLAćI
Osnovna plaća je umnožak koeficijenta 1,10 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.415,00, bruto. Plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu staža

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU
Pismeno testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prometnog redara objavljenog u Narodnim Novinama br. 108/2014 održat će se 24. rujna 2014.godine u prostorijama Gradske uprave Grada Nina, Višeslavov trg br. 1, 23232 Nin s početkom u 11.00 sati.
Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
S kandidatima koji su pristupili pimenom testiranju bit će održan intervju odmah nakon završetka pismenog testiranja.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
1.    JOSIP LJUBIčIć

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian