Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Nina – javno savjetovanje

 In Savjetovanje s javnošću

Odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23; dalje u tekstu: Zakon), gradovima i općinama omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim), a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinica lokalne samouprave.

O Nacrtu prijedloga Odluke provodi se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od 30 dana, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Download (PDF, 77KB)

Download (DOCX, 21KB)

Download (DOCX, 19KB)

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian