IZMJENE I DOPUNE UPU „BIVŠA CIGLANA“ – poziv na dostavu ponude

 In Javna nabava, Obavijesti

Poštovani,

ako ste zainteresirani za izradu izmjena i dopuna UPU „BIVŠA CIGLANA“ u Ninu, molimo da nam  dostavite ponudu prema uputama u nastavku. Odluka o izradi UPU se nalazi u prilogu.

Ponuda mora sadržavati:

  • Ispunjen i potpisan obrazac ponude koji se nalazi u prilogu ovog Poziva,
  • ispunjen obrazac troškovnika koji se nalazi u prilogu ovog Poziva,
  • izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra,
  • potvrdu porezne uprave da je gospodarski subjekt ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od  30 dana od dana objave/dostave ovog Poziva,
  • ispunjenu i potpisanu Skupnu izjavu o nekažnjavanju za gospodarski subjekt i sve osobe (koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora navedenog gospodarskog subjekta) koja se nalazi u prilogu ovog Poziva.

Rok za dostavu ponude je 27. veljače 2024. (23:59h).

Procijenjena vrijednost ugovora je 25.000,00 eura bez PDV-a.

Ugovor  se sklapa na razdoblje od 6 mjeseci.

 

Adresa za dostavu ponude:

javna-nabava@grad-nin.hr

 

s naznakom

IZMJENE I DOPUNE UPU „BIVŠA CIGLANA“

Prilozi:

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian