Grad Nin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (“Narodne novine”, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Nina koje se nalazi na adresi http://grad-nin.hr/

STATUS USKLAĐENOSTI

Mrežno sjedište http://grad-nin.hr/ ispunjava većinu zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

 

NEPRISTUPAČAN SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg razloga:

-Za neki od sadržaja ne koristi se prikladan tekstualni opis (alt atribut, engl. the alternative text attribute) slika i složenih slika (primjerice, grafovi).
Grad Nin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

-Transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova (titlova) nije dostupna.
Video zapis na naslovnici nema transkripciju jer je preuzet od treće stane putem online platforme YouTube te nije moguće integrirati transkripciju.

-Za neke od funkcija nisu određene su tipkovne prečice (pristup izbornicima, odabir teksta i slično), a nekim elementima programa (potvrdni okvir, polje za uređivanje teksta i slično) ne može se pristupiti tipkovnicom, te je onemogućena interakcija s elementom putem tipkovnice (potvrđivanje korisničkog okvira, aktiviranje tipke i slično).Za neke od funkcija ne koriste se standardne tipkovne kombinacije za sve operativne sustave.
Rješavanje ove neusklađenosti trenutno predstavlja nerazmjerno opterećenje.

-U većini slučajeva osigurano je optimalno korištenje čitača zaslona za desktop (Jaws for Windows, NVDA ili jednakovrijedno) i mobilne platforme (TalkBack, Voice Over ili jednakovrijedno).
Rješavanje ove neusklađenosti trenutno predstavlja nerazmjerno opterećenje.

-U većini slučajeva u kojima čitač zaslona ne prepoznaje element i/ili netočno prenosi informaciju, informacija se prenosi i zvukovnim zapisom (primjerice, matematičke formule).
Rješavanje ove neusklađenosti trenutno predstavlja nerazmjerno opterećenje.

– U većini slučajeva se koriste standardni formati datoteka koje čitači zaslona mogu jednostavno interpretirati (PDF, TXT, EPUB, HTML, Word). U posebnim slučajevima (primjer dostupan na linku linku http://grad-nin.hr/prostorni-planovi/ ) koriste se specifični formati datoteka za prikaz prostornih planova.
Navedeni formati datoteka su zbog svoje specifičnosti dostupni za preuzimanje u .zip formatu.

-Fokus (položaj pokazivača na ekranu) nije vidljiv i čitljiv čitaču ekrana.
Rješavanje ove neusklađenosti trenutno predstavlja nerazmjerno opterećenje.

-Potrebno je osigurati optimalnu pristupačnost PDF datoteka. Preporuka je da PDF dokumenti nastanu izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost. Pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem.
Određeni dio dokumenata starijeg datuma kreiran je u digitalnom obliku skeniranjem dokumenta koji si bili dostupi isključivo u papirnatom obliku. Dokumenti novijeg datuma kreiraju se izvozom iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost, kada je to moguće.

-Ne koriste se glasovne naredbe.
Rješavanje ove neusklađenosti trenutno predstavlja nerazmjerno opterećenje. Implementacija glasovnih funkcionalnosti je u ovom trenutku prekompleksna.

-Ne koristi se vizualni indikator fokusa (oznaka na koji dio sadržaja/stranice je usmjerena pozornost korisnika).
Rješavanje ove neusklađenosti trenutno predstavlja nerazmjerno opterećenje. Implementacija glasovnih funkcionalnosti je u ovom trenutku prekompleksna.

-Otvaranje poveznica u istom prozoru djelomično je zadovoljeno. Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.
Grad Nin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

 

PRIPREMA OVE IZJAVE O PRISTUPAČNOSTI

Ova je izjava sastavljena 05. siječnja 2021. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Grad Nin na temelju referenci i materijala dostavljenih od strane Carnet-a i dostupnih na poveznici te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 06. siječnja 2021. Grad Nin će redovito revidirati ovu Izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Grad Nin. Sve upite i informacije u vezi pristupačnosti mrežnog sjedišta Grada Nina korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pesa.pravni@grad-nin.hr ili pisanim putem na adresu: Višeslavov trg 1, 23 232 Nin

 

POSTUPAK PRAĆENJA PROVEDBE PROPISA

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pesa.pravni@grad-nin.hr

Start typing and press Enter to search

hrCroatian