IZDVOJENO S 8.SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

 In Najnovije, Obavijesti

 

IZDVOJENO S 8. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

 

U utorak 14. lipnja u punom sazivu održana je 8. sjednica Vijeća Grada Nina s 25. točaka dnevnog reda među kojima su jednoglasno usvojene izmjene i dopune (Rebalansa) Proračuna Grada Nina za 2022. godinu kao i  strateško-planski dokument razvoja Grada Nina za razdoblje od 2021.–2027. godine.

 

Očekivano najveću pozornost i konstruktivnu  raspravu Gradsko vijeće vodilo je oko 24. točke dnevnog reda donošenje zaključka o utvrđivanju prijedloga, primjedbi i mišljenja vezano za prijedlog VIII izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županije.Ovo gradsko vijeće kao i gradonačelnik Emil Ćurko susretalo se s neriješenom  problematikom prostornog planiranja Grada te se i na ovoj sjednici vodila rasprava o problematici turističkih zona kao i zona za sport i rekreaciju, čiji je broj prekomjeran a koje godinama nisu realizirane i nisu u funkciji planske namjene.

Po pitanju turističkih zona najviše rasprave se vodilo oko prostora bivše vojarne Šepurine, koja se nalazi u vlasništvu Republike Hrvatske. Kompleks vojarne u potpunosti je devastiran i pretvoren u nelegalni deponij. Prije devastacije Grad Nin je dugi niz godina pokušavao aktivirati navedeni prostor prema njegovoj planiranoj namjeni u čiju se svrhu čak i osnovala tvrtka  Aenona d.o.o. a koja je imala za zadaću revitalizirati navedeni kompleks.Na žalost, državne institucije u čijem je vlasništvu prostor vojarne Šepurine za sve gradske aktivnosti i prijedloge nisu imale sluha, za što kao posljedicu danas imamo devastirani prostor za čiju bi sanaciju trebalo izdvojiti  više milijunske iznose.

Druga turistička zona o kojoj se raspravljalo je u djelomičnom vlasništvu države na kojoj se nalaze ruševni ostaci bivše tvornice opeka Branko Štulić, koja je s radom prestala još početkom 80-ih godina prošlog stoljeća. Navedeni prostor danas predstavlja opasnost za sigurnost i zdravlje stanovništva, a isti je, poput kompleksa Šepurina, također pretvoren u ilegalno odlagalište, te odražava inertan stav i nebrigu države naspram vlastite imovine.

Nemjerljivo je nezadovoljstvo gradskih službi i građana Nina kojima su nekretnine oduzimane za izgradnju navedene tvornice opeka, a danas nakon pola stoljeća u najatraktivnijem dijelu svoga grada, prisiljeni su nemoćno gledati ruglo devastiranog prostora, kojemu se i turisti, koji posjećuju ovaj povijesno-turistički biser te kolijevku hrvatske države, ne mogu načuditi.

Gradsko vijeće odlučno je i jednoglasno da se konačno poduzmu konkretne radnje vezane uz spomenute devastirane turističke zone te da kroz tekuće Izmjene i dopune Prostornog plana Zadarske Županije, samim tim i izmjene Prostornog plana uređenja Grada Nina, dobiju drugu namjenu.

Nadalje, Prostornim planom Grada Nina velik je broj zona sporta i rekreacije (od kojih ih u nekim gradskim naseljima ima i više od jedne), a da niti jedna nije privedena svrsi. Stav Gradskog vijeća je da je broj tih zona potrebno uvelike smanjiti te se s tim u svezi najveća rasprava vodila oko zone na Punti Nin u kojoj je Grad Nin suvlasnik u većinskom dijelu. Zaključak rasprave je da je takva zona na Punti nepotrebna te je istu potrebno prenamijeniti u druge svrhe, tj. iz zone sporta i rekreacije u negrađevinsku zelenu zaštitnu zonu. S obzirom na to da je Grad vlasnik većeg dijela nekretnine u navedenoj zoni, na gradskom vijeću vodila se rasprava o potrebi vraćanja cjelokupnog prostora u vlasništvo Grada, a varijante su otkup ili zamjena nekretnina. Za obje varijante Gradsko vijeće utvrdilo je konkretne prijedloge koji će se uputiti ostalim suvlasnicima na razmatranje.

Raspravljajući o prostornoplanskoj problematici Gradski vijećnici dotaknuli su se još jedne bolne točke Grada, a to je izgradnja Zdravstveno-turističkog centra Ninsko blato, te su postavili pitanje gradonačelniku Emilu Ćurku u kojoj je fazi navedeni projekt. Gradonačelnik je istaknuo kako su istekli svi rokovi za početak i kraj gradnje ZTC-a te da se do konkretnog rješenja još nije došlo. Sve ove godine Grad je bio korektan naspram investitora produžujući im rokove početka i završetka gradnje, nadajući se kako će u konačnici do početka realizacije projekta ipak doći. Gradonačelnik je naglasio kako mu je drago da je i ovo pitanje potaknuto, jer je upravo prije nekoliko dana zakazao sastanak s predsjednikom uprave Tankerske plovidbe za 15.lipnja, a o ishodu i zaključcima tog sastanka će izvijestiti Gradsko vijeće, koje će potom na sljedećoj sjednici donijeti i konačnu odluku o sudbini projekta Ninskog blata.

Izvješće napisala:

 

Marijana Ramov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian