IDILIČNA ATMOSFERA U NINSKOM GRADSKOM VIJEĆU Gradonačelnik Ćurko: Ponosan sam i na opoziciju i na oporbu, sretan sam što vijećnici prepoznaju ono bitno – razvoj grada!

 In Iz medija, Obavijesti

Dana 20. prosinca 2018. godine s početkom u 18,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada održana je 15. sjednica Vijeća Grada Nina. Na sjednici kojom je predsjedavao gospodin Marko Burela, predsjednik Gradskog vijeća, nazočilo je 12 vijećnika, na kojoj se po utvrđivanju kvoruma s 12 glasova ZA prihvatio dnevni red s prijedlozima sljedećih odluka:

Dnevni red:

 1. Donošenje odluke o prihvaćanju zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća

 2. Donošenje odluke o rebalansu proračuna za 2018 .godinu

 3. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

 5. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o stanju u prostoru

 6. Donošenje odluke o prihvaćanju proračuna za 2019. godinu i projekcije proračuna za 2020. i 2021. godinu

 7. Donošenje odluke o izvršavanju proračuna za 2019. godinu.

 8. Donošenje odluke o prihvaćanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

 9. Donošenje odluke o prihvaćanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

  10. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu.

  11. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu.

 10. Donošenje odluke o prihvaćanju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu.

 11. Donošenje odluke o komunalnoj naknadi

 12. Donošenje odluke o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici

 13. Donošenje odluke o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Nina u 2018. godini

 14. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Nina za 2019. godinu.

 15. Donošenje odluke o poništenju odluke o izboru ponuditelja za kupnju čest.zem 2129 k.o. Nin-Zaton

 16. Donošenje odluke o zaključenju Aneksa ugovora o zamjeni nekretnina s Mariom Rukavinom

 17. Donošenje zaključka u svezi sudskog spora Grada Nina protiv Ivana Dučića za raskid ugovora o kupnji stana

 18. Donošenje odluke o imenovanje člana skupštine tvrtke Nin-Turizam

 19. Donošenje odluke o imenovanje člana skupštine tvrtke Komunalac

 20. Donošenje odluke o raskidu Ugovora s Poreznom upravom u vezi obavljanja poslova naplate poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju

 21. Razno

Nakon jednoglasnog prihvaćanja dnevnog reda i usvajanja zapisnika s 14. sjednice, Gradsko vijeće Grada Nina jednoglasno je prihvatilo Rebalans Proračuna za 2018. Godinu. Izvješće o završnim izmjenama i dopunama Proračuna iznijela je Pročelnica U.O. za Financije i računovodstvo gđa Radmanka Subotić koja je istaknula da se važeći Plan Proračuna smanjuje za 12,78%, odnosno da se s 56.620.000,00 smanjuje na 47.640.000,00. A ovo smanjenje odnosi se samo na stupanj izvršenja izgradnje Dječjeg vrtića i smanjenje prihoda za izgradnju pristupne ceste do farme Vigens u 2018. godini.

Za 3. i 4. točku dnevnog reda Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu, te Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godinu, obrazloženje je dao Pročelnik U.O. za komunalne poslove Jozo Mustać što je Gradsko Vijeće jednoglasno prihvatilo.

Uz pohvalu vijećnika o odlično izrađenom izvješću o stanju u prostoru Grada Nina i taj dokument koji je svojevrsni rezime svih realiziranih projekata i aktivnosti od strane vijećnika, jednoglasno je Prihvaćen.

Očekivano najveće zanimanje kao i raspravu vijećnika odnosilo se na prihvaćanje Proračuna Grada za 2019. te projekcije za 2020. i 2021. godinu koji je izrađen sukladno uputama odrednicama i smjernicama Ministarstva financija. Nakon izvješća pročelnice za financije i gospodarstvo Radmanke Subotić koja je navela kako je očekivana prihodovna strana za 2019. godinu 33.590.000,00 kuna, od čega je velik dio sredstava osiguran iz državnog proračuna, tako i iz fondova Europske unije. Dostavljen je Opći i Posebni dio plana te Plan s ciljevima i prioritetima razvoja za razdoblje od 2019.-2021. godine koji je predstavljen kroz 4 prioritetna područja: Program izgradnje i održavanja, kulturni i društveno-socijalni program, program gospodarstva i poljoprivrede te rad Gradske uprave. Ono što je bitno naglasiti kod same izvedbe plana je to da je na prihodovnu stranu utjecala i porezna reforma koja stupa na snagu 3. siječnja 2019. Godine. Najveće i najznačajnije promjene za Proračun Grada Nina dogodile su se u porezu na dohodak, dodanu vrijednost i prodaju nekretnina. U porezu na dohodak mijenjao se paušalni iznos smještajnih kapaciteta.

Vijećnik HNS-a J. Stulić istaknuO je kako je ovo proračun kojeg će prvi put podržati mirne duše, jer da samo lud čovjek ne bi podržao ovakav Proračun s tolikim brojem Projekata koji su započeli u 2018. a uvelike se nastavljaju kroz 2019. godinu a radi se o kapitalnim projektima koji donose još veći razvoj i boljitak Grada. Treba biti pošten i pohvaliti rad gradonačelnika i gradske uprave.

Š. Glavan, nezavisni vijećnik: Također bi istaknuo kako ću i ja podržati Proračun ali bih volio da se na I. rebalansu Proračuna koji će biti u veljači 2019. godine bude u Programu socijalne skrbi uvršteno povećanje porodiljne naknade, koja se već u 2018. godini povećala za 2. i 3. dijete što je pohvalno za Grad Nin, sada poveća i za 1. dijete.

Umbert Peša: Evo želio bi iskazati zadovoljstvo što se po 1. put u Gradski Proračun pristižu sredstva iz Europske unije a i na ostatak Proračuna nemam baš nikakvih primjedbi i naravno i ja ću ga podržati.

Proračun Grada Nina za 2019. kao i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu jednoglasno su prihvaćeni.

Jednoglasno je donesena i odluka o izvršavanju Proračuna za 2018. Godinu.

Nakon jednoglasnog izglasavanja Proračuna Grada Nina gradonačelnik Emil Ćurko istaknu je kako je ponosan na vijećnike Grada Nina, i na opoziciju i na oporbu i da je sretan što gradski vijećnici prepoznaju ono bitno a to je razvoj grada.

– Gradska uprava dugo godina radila je na programima koji su se aplicirali prema EU fondovima i Ministarstvima. Znate i sami koliko se godina spremala dokumentacija za sustav odvodnje i evo konačno se sve počelo otvarati i realizirati.

Što se tiče samog sustava kanalizacije na natječaju je izlicitirana vrijednost od 345 milijuna kuna i iz Ministarstva zaštite okoliša dobili smo odobrenje da izaberemo izvođača radova, što smo prije 5-6 dana i obavili a sad je rok za žalbu još nekih 10 dana i 5 dana mirovanja, tako da ukoliko ne bude žalbe imat ćemo izvođača radova na sustavu odvodnje do prije Nove godine. Radi se o njemačkoj tvrtki Ludwig Pheiffer Hoch und Tiefbau GmbH & Co.KG.

Vidite i sami da je Nin jedno veliko gradilište. U prvom mjesecu počinje se raditi i nova zgrada Hitne pomoći u Ninu. Radi se na obnovi mostova, brzo i učinkovito. Radove izvodi ozbiljna tvrtka, koja radi i po kiši i u noćnim uvjetima a radovi će se tek zahuktati iza blagdana i mostovi će se uz takav tempo sigurno završiti u roku od godinu dana.

Želim još jednom ponoviti kako sam iznimno ponosan na Vas zbog jednoglasnog podržavanja Proračuna Grada, jer to ne doživljavam kao isključivu pohvalu na rad mene kao gradonačelnika i rad gradske uprave, već i pohvalu Vaše ozbiljnosti i odgovornosti kao vijećnika i prepoznavanja sveg onog što donosi napredak u razvoju Grada, kazao je Ćurko.

U nastavku sjednice Gradskog vijeća jednoglasno su donesene i odluke o prihvaćanju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu te odluke o prihvaćanju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

Na dnevnom redu našla su se i tri Programa javnih potreba i to u kulturi, sportu i socijalnoj skrbi za 2019, koji su također jednoglasno prihvaćeni.

13. Nakon donošenja novog Zakona o komunalnom gospodarstvu i činjenice da se na prošloj sjednici prihvatilo vrijednost boda od 0,25 kuna, predloženo je donošenje odluke o komunalnoj naknadi koje je također jednoglasno prihvaćena.

14. Gradsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici, koji ostaje isti kakav je i dosad bio (300 kuna za naselja Nin i Zaton, 210 kuna za Grbe i 150 kuna za Žeravu, Ninske Stanove i Poljica Brig).

15. i 16. 17. i 18. točka dnevnog reda jednoglasno ili većinom su prihvaćene.

19. točka o donošenju zaključka u svezi sudskog spora Grada Nina protiv Ivana Dučića za raskid ugovora o kupnji stana, nije izglasana već je ponovno odgođena.

Umjesto bivše vijećnice Nikoline Liverić koja je obnašala i dužnost člana skupštine gradskih tvrtki Nin-turizam d.o.o. i Komunalac d.o.o., imenuju se Šime Glavan kao član skupštine tvrtke Nin turizam d.o.o. i Niko Bakić kao član skupštine tvrtke Komunalac d.o.o., što je jednoglasno prihvaćeno.

A jednoglasno je prihvaćena i 22. točka dnevnog reda tj. odluka o raskidu Ugovora s Poreznom upravom u vezi obavljanja poslova naplate poreza na kuće za odmor i poreza na potrošnju.

U posljednjoj točci dnevnog reda pod razno vijećnici su vrlo kratko raspravljali o tekućim problemima vezanih uz komunalnu infrastrukturu, nakon čega je u 20 sati završena posljednja sjednica Gradskog vijeća Grada Nina u 2018. godini.

Gradonačelnik Emil Ćurko zahvalio je svim članovima Gradskog vijeća na radu u Vijeću te im poželio mirne blagdane te bolju i sretniju 2019. godinu!

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian