Grad Nin postao većinski vlasnik Punte Nin

 In Iz medija, Obavijesti

Početkom srpnja ove godine tvrtka Fortenova koja je suvlasnik 26/100 dijela nekretnine č.z. 509 k.o. Nin Zaton objavila je poziv za dostavu ponuda za kupoprodaju dijela u njihovom vlasništvu, na način da je u vremenu od 15. srpnja do 16. rujna 2019. godine prikupljala neobvezujuće ponude u čijem postupku je sudjelovao i Grad Nin.

U drugom krugu unutar kojeg su se dostavljale obvezujuće ponude Grad Nin ponudio je iznos od 1.655.000,00 kuna te kao najpovoljniji ponuditelj od grupacije Fortenova otkupio dio ninske Punte u površini od 10.566 m2.

Također u 2018. godini Grad Nin je sudjelovanjem na usmenoj javnoj dražbi za kupnju 29/100 dijela čest.zem. 509 k.o. Nin-Zaton od strane tadašnjeg suvlasnika tvrtke Slavonija IGM d.o.o. u stečaju, otkupio njen suvlasnički dio te se u zemljišnim knjigama uknjižio kao suvlasnik predmetne nekretnine.

Na taj način Grad Nin postao je vlasnik 55 % navedene čestice zemlje čija je sveukupna površina 40.639 m2 te vratio većinski dio oduzetog atraktivnog zemljišta na području Grada.

„Građani Grada Nina su na poseban način senzibilizirani za taj dio Nina koji  je oduvijek bio dio javnog prostora, sve do trenutka kada je „potezom pera“ prešao u privatno vlasništvo Opekarske industrije.

Kako su se u novije vrijeme stekli preduvjeti da Grad Nin nekretninu – Punte, vrati u svoje vlasništvo, navedena tema bila je već nekoliko puta dijelom rasprava Gradskog vijeća Grada Nina, na kojem su vijećnici donijeli odluku da Grad krene u pregovore sa svim sadašnjim suvlasnicima te im ponudi otkup njihovih suvlasničkih dijelova.

Nakon uspješna 2 kruga dražbi, Grad Nin nastavit će intenzivne pregovore s preostala dva suvlasnika navedene nekretnine, tvrtkom „Radnik“ – građevinarstvo i građevinska industrija d.d. Križevci koja je suvlasnik 16/100 dijela i tvrtkom „Eko-Međimurje“ d.d. Šenkovec sa 29/100 suvlasničkog dijela č.z. 509 k.o. Nin Zaton s nadom da će se kupnjom preostalih dijelova cjelokupna Punta Nin vratiti pod okrilje svog Grada.“ istaknuo je gradonačelnik Emil Ćurko koji sa suvlasnicima nekretnine pregovara već skoro dvije godine.

IZVOR: ezadar.rtl.hr

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian