P

rema indeksu razvijenosti koji se koristi za rangiranje županija po razvijenosti unutar Republike Hrvatske, Zadarska županija ima indeks razvijenosti 106,39% što ju svrstava u skupinu iznadprosječno razvijenih županija (pripada u skupinu III., u rasponu od I. – IV). Grad Nin ima indeks razvijenosti 109,29%, što ga svrstava u IV. skupinu prema indeksu razvijenosti, odnosno, među iznadprosječno razvijene lokalne samouprave (između 100% i 125% prosjeka RH).

Najstarija gospodarska djelatnost u Gradu Ninu je proizvodnja soli, koju danas obavlja Solana Nin, gdje se sol dobiva na tradicionalan način utjecajem sunca i klimatskih prilika. Tu se nalazi tzv. industrija nježnog tipa: Cromaris – mrijestilište riblje mlađi brancina i podlanica, a za mrijest se uzima morska voda iz lagune. Jednim dijelom je riješena egzistencija stanovništva zapošljavanjem u turizmu, prodajom noćenja, gastronomske ponude, suvenira i dr. Zaton Holiday Resort ima značajnu i presudnu ulogu na razvoj turizma u ninskom kraju. Kako se ljekovito blato koristi dugi niz godina bez stacionara, velika nada se polaže u razvoj zdravstveno turističkog centra uz pomnu brigu o jedinstvenim natura staništima. Razvoj Nina je usmjeren na održivi razvoj turizma uz vode uz koje se nalazi. Također se potiče razvoj poduzetništva kroz razvoj i izgradnju tri poduzetničke zone: Poljica Brig, Mirila i Prvi brig, gdje se poduzetnicima daju, odnosno, tek će se dati, brojne mogućnosti. Područje Grada Nina vrlo je pogodno za razvoj turističke privrede, specifične mediteranske poljoprivrede i gospodarstva vezanog uz morsku obalu što će biti osnovni nosioci razvoja ovog dijela Zadarske županije, no planirani i željeni razvoj ovog prostora može se očekivati jedino uz istovremeni razvoj prateće infrastrukture. Od nosioca gospodarskog razvoja i zapošljavanja, potrebno je istaknuti i farmu krava Vigens d.o.o., jednu od najvećih poljoprivredno-prehrambenih tvrtki u županiji.

Poduzetnička zona je dio gradskog/općinskog teritorija u kojemu se obavljaju određene gospodarske djelatnosti uz poštivanje važećih gospodarskih propisa, kao i onih koje su vezani na očuvanje i zaštitu okoliša. Za male i srednje poduzetnike i obrtnike dobro je da sve ili dio svojih aktivnosti lociraju u poduzetničku zonu iz razloga što su unutar zona predviđeni odgovarajući prostori za obavljanje djelatnosti.

Glavni ciljevi osnivanja zone mogu se definirati na sljedeći način:

  • osiguravanje dugoročnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i proizvodnog obrtništva kao jednog od najvažnijih i najstabilnijih nositelja razvoja gospodarstva,
  • dugoročno smanjivanje i ublažavanje nezaposlenosti i poticanja poduzetnika na otvaranje novih radnih mjesta, osobito unutar proizvodnih djelatnosti,
  • stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika, osobito u pogledu razvoja novih proizvoda, primjene novih tehnologija i poticanja izvoza,
  • olakšavanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika i obrtnika koji će se naći unutar zone, osobito poticanje na udruživanje na realizaciju konkretnih poduzetničkih i razvojnih projekata.

Poslovni rezultati i iskustva poduzetničkih zona u razvijenim europskim zemljama potvrđuju rezultate u smislu poticanja proizvodnje, izvoza, dolazak stranog kapitala i jeftinijeg prijevoza roba i tehnologije što je svakako najvažnije za realno povećanje zaposlenosti, kako na razini cijele države tako i na razini jedinica lokalne samouprave.

U Gradu Ninu planirane su 3 poduzetničke zone koje su navedene u tablici.

Izvor: www.zadra.hr, www.investinzadar-croatia.com, http://zone.mingorp.hr/ninPZM.htm, pristupljeno: 08.04.2014.

Start typing and press Enter to search

hrCroatian