Financijski izvještaji Grada Nina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

 In Financijska izvješća, Obavijesti

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Okružnici o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (Klasa: 400-02/23-01/27, Urbroj: 513-05-03-24-4), dalje u tekstu: Okružnica, objavljene od strane Ministarstva financija 10. siječnja 2024. godine predaju se obrasci Bilanca (Obrazac: BIL),  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO), Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i Bilješke.

 

  • Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI od Ministarstva financija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
  • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
  • Referentna stranica
  • Obrazac: BIL
  • Obrazac: PR-RAS
  • Obrazac: OBVEZE
  • Obrazac: P-VRIO
  • Obrazac: RAS-funkcijski

Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Obrasci financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI od Ministarstva financija

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje

OBVEZE UGOVORI (EOJN) 31.12.2023

Obveze i potraživanja po osnovu Ugovora o kreditima i zajmovima

POTRAŽIVANJE I OBVEZE NA TEMELJU UGOVORA GRADA NINA NA DAN 31.12.2023.

UGOVORI I SPORAZUMI O SUFINANCIRANJU 31.12.2023.

Obrasci financijskih izvjestaja Grada Nina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. godine (xlsx)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE GRADA NINA PO SUDSKIM SPOROVIMA – 31.12.2023.

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian