Financijski izvještaji Grada Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

 In Financijska izvješća, Najnovije, Obavijesti, Uncategorized

Financijski izvještaji Grada Nina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

 

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Okružnici o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine (Klasa: 400-02/24-01/19, Urbroj: 513-05-03-24-2), dalje u tekstu: Okružnica, objavljene od strane Ministarstva financija 04. srpnja 2024. godine predaju se obrasci Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS), Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i Bilješke.

 

*             Potvrda o učitanom financijskom izvještaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,  proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju RKPFI od Ministarstva financija za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

S poštovanjem,

Pročelnica:

Radmanka Subotić, mag.oec.

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian