Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Morska vila Nin za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

 In Dječji vrtić, Financijska izvješća, Obavijesti

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Okružnici o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine (Klasa: 400-02/23-01/27, Urbroj: 513-05-03-24-4), dalje u tekstu: Okružnica, objavljene od strane Ministarstva financija 10. siječnja 2024. godine predaju se obrasci Bilanca (Obrazac: BIL),  Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac: RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac: P-VRIO), Izvještaj o obvezama (Obrazac: OBVEZE) i Bilješke.

 

  • Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine
  • Referentna stranica
  • Obrazac: BIL
  • Obrazac: PR-RAS
  • Obrazac: OBVEZE
  • Obrazac: P-VRIO
  • Obrazac: RAS-funkcijski

Bilješke uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Morska vila Nin za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Obrasci financijskih izvještaja Dječjeg vrtića Morska vila Nin za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Obvezne Bilješke uz financijske izvještaje Dječjeg vrtića Morska vila Nin za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

BILJEŠKE 31.12.2023.

Obrasci financijskih izvještaja (xlsx)

Obvezne bilješke uz bilancu za 2023. godinu

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian