Financijski izvještaji Dječjeg vrtića Morska vila Nin za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine

 In Financijska izvješća, Najnovije, Obavijesti

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Okružnici o sastavljanju, konsolidaciji i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024. godine (Klasa: 400-02/24-01/19, Urbroj: 513-05-03-24-1), dalje u tekstu: Okružnica, objavljene od strane Ministarstva financija 02. travnja 2024. godine predaju se obrasci Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac: PR-RAS) i Bilješke.

 

S poštovanjem,

Grad Nin

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian