G

radonačelnik, sukladno Statutu Grada Nina, ima zamjenika. Zamjenik/ca gradonačelnika biraju se, kao i gradonačelnik, na način propisan Zakonom o lokalnim izborima. Gradonačelnika, ako je duže vrijeme spriječen ili odsutan, u obavljanju njegove dužnosti zamjenjuje zamjenik gradonačelnika. Obavljanje određenih poslova iz svoga djelokruga, gradonačelnik može povjeriti zamjeniku, koji je, u njihovu obavljanju, dužan pridržavati se uputa gradonačelnika. Povjeravanjem poslova zamjeniku, gradonačelnik ne prestaje biti odgovoran za njihovo obavljanje.

dalija pavlovic peros_1
ZAMJENICA GRADONAČELNIKA GRADA NINA
Dalija Pavlović Peroš
Stranačka pripadnost
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ)
Datum i mjesto rođenja
17.02.1979, Zadar
Bračno stanje
Udana
Obrazovanje
Diplomirani ekonomist

Start typing and press Enter to search

hrCroatian
hrCroatian