27.SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA NINA

 In Evidencija komunalne infrastrukture, Iz medija, Obavijesti

Na zadnjoj sjednici gradskog vijeća Nina našla se i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu.

Naime Ministarstvo kulture RH donijelo je smjernice za postupanje nadležnih konzervatorskih odjela te upute Jedinicama lokalnih samouprava u svezi naglog porasta broja uređaja za mijenjanje ili podizanje gotovinskog  novca – bankomata, u kultumo povijesnim cjelinama koje su atraktivna turistička odredišta, pri čemu njihova postava nije vezana samo uz poslovne prostore banaka već se pojavljuju individualno kao lako dostupne mjenjačnice popraćene s ekscesivnim reklamnim vizualnim identitetom.

Budući da prekomjerni broj bankomata predstavlja problem uočen ne samo od konzervatorske službe već i od brojnih građana, gradskih uprava i posjetitelja, nužno je da se kao obavezne odredbe odluka o komunalnom redu gradova uvrste konzervatorske smjemice kojima će se regulirati pitanje uvjeta za poslovanje bankomata u kultumo povijesnim cijenama, kroz zajedničku suradnju gradskih tijela i konzervatorske službe. Nadalje, postojeća odluka o komunalnom redu Grada Nina u članku 39. navodi:

„U zaštićenoj povijesnoj jezgri Nina oprema i uređaji iz stavka 1. ovog članka mogu se postaviti samo uz odobrenje Upravnog odjela za komunalne poslove i prethodne suglasnosti konzervatorskog odjela. U ulicama Kalelarga i Trg Kraljevac zabranjeno je postavljanje opreme i uređaja iz stavka 1. ovog članka“.

Budući je Nin prošle godine ostao bez banke, izmjenama Odluke izbacuje se zabrana postavljanja bankomata na prostor glavne ulice u povijesnoj jezgri te na trgu Kraljevac, no isti će se  moći postaviti isključivo uz  odobrenje i uvjete konzervatorskog odjela u Zadru.

Na sjednici gradskog vijeća našla se i odluka o pismu namjere vlasnika čestice zemlje 4490/2 k.o. Nin Zaton o prodaji navedene parcele Gradu Ninu.

Naime, radi se o čestici koja okružuje spomenik kulture Kulu Kaštel u Zatonu a gdje Grad godinama ulaže velike napore kako bi došao do potencijalnog rješenja dobivanja prilaznog puta do navedenog kulturnog dobra.

Kula Kaštel zaštićeni je spomenik kulture i upisana je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z- 1209 (stari broj registracije RST – 508). koja po stilskim elementima datira u drugu polovicu 16. stoljeća, a izgrađena je kao dio protuturskog obrambenog sustava te još uvijek čuva pojedine građevinske elemente koji su dragocjeni za poznavanje fortifikacijskog graditeljstva  16. stoljeća.

U iznimno je lošem stanju i potrebno je što prije pristupiti izradi projektne dokumentacije za obnovu i konzervaciju kulturnog dobra. Već duži niz godina to nije bilo moguće zbog činjenice da se uokolo kule nalaze privatni posjedi te se zbog neriješenih imovinsko pravnih uvjeta nije moglo pristupiti kuli.

Konačno se nakon 18 godina pojavilo rješenje u vidu dogovora oko prodaje okolnog posjeda Gradu Ninu po cijenama utvrđenim  procjenom ovlaštenog sudskog vještaka.

Namjera Grada Nina je ovaj vrijedan spomenik kulture obnoviti i rekonstruirati te istu revitalizirati, odnosno valorizirati je kroz turizam kao objekt javne turističke infrastrukture i atrakciju koja će umjesto devastiranog spomenika kulture, postati značajno mjesto  kulturnog života mjesta Zaton, a što su i gradski vijećnici podržali jednoglasnim izglasavanjem  prijedloga otkupa navedene čestice zemlje.

Daleko najviše interesa i rasprave vodilo se oko donošenja zaključka vezanog uz mjere ublažavanje posljedica pandemije. O navedenim mjerama već se raspravljalo na prošloj sjednici Vijeća.

Naime, Gradonačelnik Emil Ćurko, naglasio je kako će grad Nin biti fleksibilan i donesenim gospodarskim mjerama maksimalno pokušati motivirati poduzetnike na rad uz minimalnu participaciju i davanja, kako bi privatnim poduzetnicima, ugostiteljima i sl omogućio koliko toliko normalan rad te s druge strane neuskratiti ponudu gostima i posjetiteljima u ovogodišnjoj znatno lošijoj turističkoj sezoni uzrokovanoj posljedicama epidemije korona virusom.

Svi poduzetnici bit će o novim mjerama kontaktirani od strane gradskih službi čime je grad poručio svojim privrednim subjektima da nisu sami u ovom turbulentnom razdoblju.

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian