Polugodišnji izvještaj o izvršenju  financijskog plana Dječjeg vrtića Morska vila Nin za 2023. godinu

 In Financijska izvješća

Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Nina donesena je Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju  financijskog plana Dječjeg vrtića Morska vila Nin za 2023. godinu.

Sukladno Izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna koji je stupio na snagu 24. srpnja 2023. godine (Narodne novine br. 85/2023) Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

  1. opći dio,
  2. posebni dio,
  3. obrazloženje i
  4. posebne izvještaje.

Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića ”Morska vila” Nin za 2023. godinu

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju  financijskog plana Dječjeg vrtića Morska vila Nin za 2023. godinu

  1. Obrazloženje izvjestaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
  2. Obrazloženje izvjestaj o izvršenju financijskog plana za 2023.
  3. Izvjestaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića Morska vila Nin
Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian