OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA RADNA MJESTA KOJA SE POPUNJAVAJU NATJEČAJEM-PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA UPRAVNO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

 In Obavijesti

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI ZA RADNA MJESTA KOJA SE POPUNJAVAJU NATJEČAJEM

 

 

 1. PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA UPRAVNO PRAVNE I OPĆE POSLOVE

 

OPIS POSLOVA:

 

Opis poslova radnog mjesta:

 • Planira,organizira, koordinira i kontrolira, te odgovara za zakonit i učinkovit rad odjela i svih djelatnika u odjelu
 • Priprema godišnji Plan i program rada, te izvještaj o radu i ostvarenju Plana i programa za prethodnu godinu;
 • Sudjeluje u izradi izvješća i materijala Odjela koji se dostavljaju Gradonačelniku i Vijeću na raspravu;
 • Kontrolira zakonitost akata i drugih materijala koji se dostavljaju gradonačelniku u i Vijeću na raspravu,priprema u sruadnji s gradonačelnikom i Predsjednikom vijeća dnevne redove sjednica Vijeća, pomaže gradskim vijećnicima u izradi prijedloga akata i amandmana na prijedlog akata.
 • Sukladno odlukama gradskog vijeća i gradonačelnika provodi natječaje za prodaju i zakup;
 • Priprema i izrađuje prijedloge općih akata iz djelokruga opće uprave i društvenih djelatnost, sudjeluje u izradi općih i pojedinačnih akata tvrtki i ustanova u Vlasništvu Grada Nina, te pravila rada mjesnih odbora.
 • Kordinira izradu programa, javnih potreba u području socijalne skrbi,zdravstva,kulture,sporta,udruga građana i drugo ;
 • Vodi poslove organizacije,sistematizacije te općenito kadrovske poslove ;
 • Kordinira pripremu obavijesti i informacije za objavu u medijima, na službenoj web stranici, prisustvuje na konferencijama za medije koje se održavaju u prostorijama Grada Nina, kordinira izradu i održavanje web stranica, kordinira realizaciju Glasnika Grada Nina;
 • Brine o izvršenju zaključaka i rješenja koja donosi Gradonačelnik i Vijeće iz djelokruga rada upravnog odjela;
 • Predlaže Plan nabava, te kordinira postupke javne nabave u skladu s planom nabave ;
 • Nadzire izradu razvojnih projekata i njihovu prijavu na fondove,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika

 

PODACI O PLAĆI

 

Osnovna  bruto plaća je umnožak koeficijenta 2,35 i osnovice za izračun plaće u visini od 5.695,87kn  bruto. Plaća se uvećava za 0,5% za svaku navršenu godinu staža.

 

Povezane objave

Start typing and press Enter to search

hrCroatian